Føljetongen om kunstisbanen

Føljetongen om kunstisbanen
Klubben har ikke hørt en lyd fra Tromsø kommune etter vår henvendelse. Har heller ikke hørt om skøyteforbundet har fått noe tilbakemelding.
Kommunikasjonen mellom kommunen og klubben har ikke vært preget av gjensidighet og informasjonsflyt. Litt usikker på hvorfor det er slik, men må fortsatt konstatere at informasjonen er fraværende. Dette gir selvfølgelig rom for spekulasjoner og mistolkninger, noe som ikke tjener kommunen eller klubben.

Klubben har gjentatte ganger gjort kommunen oppmerksom om faren for at rørsystemet fryser og havarerer når kulden setter inn. For øvrig kan dette skje når som helst.

Klubben sitter på lydopptak fra møtet i kultur-, idretts- og friluftkomiteen fra 17. oktober 2018. Her uttaler kommunaldirektøren følgende: 

«Administrasjonens holdning til saken er at jo mer informasjon vi har jo bedre er det. Om TSK kan sjekke anlegget og trykkteste det, uten at det koster kommunen noe, så tenker jeg: - Værsegod. Det er fint. De har fått tillatelse, det står for  vidt skriftlig fra vårt tekniske personell, til å gå inn å sjekke. Når vi da får en rapport tilbake om det lekker, hvor mye det lekker og hva som kan/må utbedres har vi potensielt ny informasjon i saken». Sitat slutt.
Den samme kommunaldirektøren satte også ned en gruppe bestående av kommunen og klubben for å utrede saken. Dette ble gjort på tidligsommeren 2019. Det som var litt dumt var at det ble konkludert med at banen ikke lekker og at kompressorene virker. De er ikke i god stand, men de virker.
Denne kommunaldirektøren var overhode for både kultur/idrett og byggdrift. Det er ikke så enkelt å forstå agendaen. Nå er denne kommunaldirektøren slutta og en ny er kommet inn som vikar. Tro om det får noen konsekvenser.

Tromsø skøyteklubb sin teori er nå at byggdriftplutselig har både penger og personell til å overprøve en kvalifisert trykktesting og gjøre en ny. Dette et og et halvt år etter at behovet var presserende. Vi antar at de har funnet midler til å leie inn konsulenter i hytt og pine som kan gi en kvalifisert uttalelse på at anlegget er lekk og i dårlig forfatning. Vi tenker at de har sikkert funnet en ny lekkasje på mange tusen liter som sannsynliggjør at anlegget er lekk. Vi forutsetter at det kommer et nytt saksfremlegg fra disse med konklusjon om at banen må legges ned. Kanskje kommer dette til kommunestyremøtet i slutten av oktober, men aller helst er det ikke ferdig med saksfremlegget før i november. Da for å være sikker på at rørsystemet, som er fylt med rent vann, er frosset. Da er anlegget ødelagt og noen kan si at det var jo det vi sa. 

Vi håper virkelig at vi ikke er sanndrømte, men det gjenstår å se.

Når vi samtidig vet at dersom kommunen hadde forvaltet fellesskapets midler på en annerledes måte hadde vi vært farlig nært et kunstisbaneanlegg med overbygd tak.

En klok kvinne sa en gang at det er ikke alle som får som de fortjener og DET skal de være veldig glade for.

For Tromsø skøyteklubb

Geir Arne Nordstrand
leder

Sliping av skøyter!!

Klubben tilbyr sliping av skøyter for publikum. 

Hockeyskøyter (hulsliping) 50 kr. Lengdeløpsskøyter (håndsliping) 150 kr.

Innlevering av skøyter til sliping hver dag i kafeens åpningstid.

Utlevering mot betaling påfølgende lørdag i kafeen. Beregn 3 dager fra innlevering til avhenting.

 

Sponsorer:

Til startsiden på dnb.no

 

                                                      

Sjøtransport Rotsund AS

 
 

Ishafskraft


 

Følg oss på Facebook!

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift