Tromsø Skøyteklubb

2017

2017

 

 

PROTOKOLL

ÅRSMØTE I TROMSØ SKØYTEKLUBB

 

 

29. mars – 2017

 

KUNSTISBANEN

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saksliste:

 

 1. < >

  Godkjenning av stemmeberettigete

   

 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

   

 3. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å undertegne protokollen

   

 4. < >< >

  Innkomne forslag

   

 5. Fastsetting av kontingent og avgifter

   

 6. < > 

   

  1. < >< >< >Nord-norsk skøytekrets ting i Harstad:                      John Magne Eliassen + For NNSK Geir Arne Førde

    

    

   Nordnorsk skøytekrets høstmøte i Narvik:                  Gunnar Lødding og Geir Arne Nordstrand

    

   Løpernes representant:                                              Ikke valgt

    

   Utvalg og funksjoner:

   Representant i NSF dommerutvalg:                          Gunnar Lødding

    

   Leder i Nord Norsk skøytekrets:                                 Geir Arne Nordstrand

   Medlem av kretsens autorisasjonsråd:                       John Magne Eliassen og Gunnar Lødding

    

   Revisorer i Nord Norsk skøytekrets:                           Thor-Arne Hangstad

    

   ”Baneutvalget                                                                                         Rolf Pedersen (leder)

    

   Statistikkfører                                                             Thor-Arne Hangstad

    

   Materialforvalter/premieansvarlig                                                      Trine Førde har ordnet med premier ved sportslige arrangement i klubbens regi. Kjell Eliseussen utleieskøyter, Geir Arne Nordstrand rekrutt skøyter og Silje Netland klubb bekledning.

    

   Ansvarlig web-redaktør                                             Geir Arne Førde (som klubbens leder)

    

   Redaksjonskomiteen                                                  Cato Caspersen

                                                                                     Styrets medlemmer og trenere

    

   Kompetanseansvarlig                                                Ikke valgt

    

   Veteranutvalget                                                          Ikke aktiv

    

   Aktive startere og overdommere                                John M. Eliassen (ISU nivå 1, OD nivå 3)

                                                                                     Gunnar Lødding (OD nivå 2)

   Cato Caspersen (Starter Krets)

                                                                                     Rolf Pedersen (Starter Krets)

   Geir Johannessen (nasjonalt nivå 3)                                                             

   Innkjøpsansvarlig                                                      Trine Førde

    

   Oppsummering/sammendrag:

   Tromsø Skøyteklubb kan nok en gang se tilbake på en litt spesiell sesong med varsel om stenging av banen, tekniske feil på anlegget, men med bra aktivitet på banen. Vi har hatt en sesong med svært varierende vær, men med godt arbeid fra banemannskapene har forholdene vært bra på banen. Klubben ønsker å gi et tilbud til alle som har lyst til å gå på skøyter, uansett ambisjonsnivå og alder. Styret har også for sesongen 2016/2017 forsøkt å videreføre et høyt aktivitetstilbud til de aktive der også deltakelse utenfor regionen blir prioritert.

    

   Vi har fortsatt litt lav aktivitet på bredde arrangement, men det har vært planlagt og gjennomført aktiviteter for å markedsføre klubben og øke rekruttering. Styret er takknemlig for at Synne Hangstad og Simon Eliseussen også denne sesongen har tatt ansvar som trenere/aktivitetsledere for skøyteskolen. Disse to samt Ine Førde holdt også banen åpen på dagtid i vinterferien.

    

   Aktivitetene i klubben kan oppsummeres som:

   1. Tilbud til de aktive løperne

   2. < >< >

    Økonomi og drift

   Som en oppsummering av disse hovedmomentene har styret og baneansvarlige jobbet for å få gode treningsforhold på kunstisbanen. Løperne har fått tilbud om deltakelse på samlinger og konkurranser utenfor landsdelen. Trener situasjonen har vært en utfordring denne sesongen og vi mangler 1-2 trenere for bedre å kunne følge opp de yngste løperne. Videre har man også denne sesongen forsøkt å ha en fornuftig økonomi, samt opprettholde et ryddig og godt samarbeid med kommunen.

    

   Sesongen 2016-2017 var kunstisbanen åpen for trening fra fredag 11. november til 19. mars som ga oss ca 4 mnd is. Etter at isen i Tromsdalen kom på plass har det vært fast treningstid hver tirsdag og torsdag, samt lørdag og søndag før publikumstiden. Vi hatt forholdsvis stabile treningsforhold denne sesongen selv om været ikke har vært det beste.

    

   De aktive og spesielt de yngste har også denne sesongen vist stor fremgang. Før og etter sesongslutt ser vi at vi dessverre har mistet løperne i de aldersbestemte klassene. Positivt er det at vi fortsatt har en juniorgruppe og en flott rekrutt- og kl 10 års gruppe. Vi har hatt med en løpere i NM Junior Allround (Stavanger).

    

   Det gikk rykter i nesten hele 2016 at skøytebanen skulle legges ned grunnet økonomiske- og tekniske årsaker, men 19. Oktober var arbeidet med oppmålinger av banen i gang, og det så ut til en rekordtidlig is i Tromsdalen var innen rekkevidde. Dessverre lot isen vente på seg grunnet kjølevannslekkasje. Men 15. November startet vi med treningene i Tromsdalen. I mellomtiden var det på nytt kommet meldinger om at Kunstisbanen skulle legges ned, og denne gangen fra 1. Januar 2017. Etter fantastisk engasjement fra flere hold, fikk vi til slutt (1. Desember.) lovnader om at isen fortsatt skulle holdes åpen.

    

   For første gang på mange år kan Tromsø skøyteklubb planlegge utvikling, rekruttering og se fremover, ihvertfall i fire år. I budsjettet som Ap, SV og Rødt i Tromsø la frem, videreføres driften av kunstisbanen i Tromsdalen. Dette var mot innstillingen som kom fra kommunens administrasjon tre uker får budsjettforhandlingene. Dette innebærer en enighet om drift av kunstisbanen for perioden 2017-2020. I tillegg skal det settes ned et utvalg som skal se på videre utvikling/fremdrift/rehabilitering av en fremtidig skøytearena i Tromsø. I budsjettforslaget legger man til grunn å bruke 1,7 millioner i året på å drifte banen frem til og med 2020. Det advares dog om at man ikke tar høyde for uforutsette større utgifter ved driften. Det ligger heller ikke er en forpliktelse på å ta nye investeringer på banen.

    

   Juniorløperne bemannet kafeen på dagtid i vinterferien. Selv om vi var litt sen med annonsering viser et besøk på 100 betalende at det ligger et potensiale i slike tiltak. Sesongen 2016-2017 er det registrert totalt 1200 betalende på banen. Dette er en økning på ca 200 ift. de to foregående årene. Styret er overbevist om at det kan trekkes betydelig flere til banen dersom man tidlig starter egen annonsering, og i samarbeid med baneeier.

    

   Vi har hatt deltakere i ca 26 (28) ulike konkurranser denne sesongen. Av dette 4 Inline (Ett internasjonalt) og ca 22 hurtigløp (18 nasjonale og 4 internasjonale). Se eget avsnitt sportslige prestasjoner samt vedlegg 2, sportslig rapport.

    

   Tilbud til de aktive:

   Organisert trening ble denne sesongen startet opp 10. mai ledet av Geir Johannessen hver tirsdag og torsdag for alle aldre og nivåer. Oppmøte på disse treningene har ikke vært stort, men styret mener det er viktig å ha et slikt tilbud. 16. august var det oppstart med barmarkstrening etter sommerferien og istrening i Ishallen fra torsdag 15. september til torsdag 10. november.

   I år hadde de yngste prioritet frem til klokken 19.15, og det skulle ikke kjøres noe fartstrening fra de eldre løperne før dette tidspunktet. Dette fungerte bra til å begynne med, men skle litt ut etter hvert.

    

   Første treningssamling på is ble avholdt i Tromsø 19.-20. November da løpere fra hele kretsen var invitert. Den andre ble avholdt 10.-11 desember. Det ble også arrangert kretsløp 10. Desember.

    

   Trening på dagtid:

   Også denne sesongen er det gitt en generell tillatelse til å benytte banen på dagtid. Avtalen var at man løste årskort og holdt kontakt med banemannskapene fra TK dersom disse var på eller ankom anlegget.

    

   Ishallen:

   Klubben ble etter søknad tildelt 1,5 timer i ishallen hver torsdag fra 15. september til isen var på plass i Tromsdalen 11. november. Det ble annonsert med rekruttrening (opp til 12 år) 18.00-18.45 og junior, senior/veteran 18.45-19.30. Geir Johannesen var ansvarlig for juniorgruppen og Geir Arne Førde for rekrutt treningene, der oppmøtet varierte fra ca 5-10 deltakere. Noen økter ble også kjørt felles. Timer i Ishallen er et nyttig tilskudd/supplement for de eldste i forberedelsene til sesongen, og en super arena for de yngste. Organiserer man treningene riktig går det også greit at yngre/eldre trener sammen.

    

   Samlinger:

   Kretsen har også denne sesongen tatt initiativ til samlinger. Dessverre har interessen fra de andre klubbene vært litt lav men vi håper dette tar seg opp da vi vet at det er bra rekruttering av yngre løpere i klubbene.

    

   Vår/Sommer:

   11-12. juni arrangerte klubben en Aktivitetshelg i Tromsø med 14 deltakere.

    

   Klubben hadde 3 deltakere på Jenteløftsamlingen, Bolærne 26. juni-1. juli. Her fikk Synne Hangstad, Nora E. Nordøy og Helene Soleng med støtte fra Silje Netland oppleve en super uke samens med over 70 jenter frå hele landet. Klubben hadde ikke deltakere på Gutteløftsamlingen i Bjugn same uke.

    

   27. august ble NNM Inline arrangert med 15 deltakere (10 rull og 5 ski). Dette er et flott arrangement som vi håper flere vil delta på neste sesong. På grunn av at det ikkje var påmelding fra andre klubber ble det som tidligere år ikke kjørt kretssamling samme helg.

    

   Høst:

   3-4. september arrangerte kretsen Aktivitetshelg i Narvik med 5 deltakere fra klubben. Her deltok Martine Nordstrand, Fredrik Grødahl, Synne Hangstad, Simon Eliseussen, Gunnar Lødding + Geir Johannesen som med trener. En innholdsrik helg med barmark, isøkt i hallen og sosiale aktiviteter/grilling lørdag kveld.

    

   6-9. oktober reiste 4 løpere, Simon Eliseussen, Synne Hangstad, Helene S. Soleng og Alf Harbitz + Kent Are Martinussen NSK med John Magne Eliassen som trener til Bjugn for årets Høstis i Fosenhallen. Her ble de tatt godt vare på av Bjugn gjengen, med supre treningsforhold.

    

   19-20. november ble den første is-samlingen i regi av Kretsen gjennomført i Tromsø (26 deltakere, 18 barn + 8 voksne, 16 fra klubben). Det ble kjørt isøkter 2 x lørdag og søndag morgen

    

   10-11. desember var det igjen klart for is-samling i regi av Kretsen samt Kretsløp i Tromsø. (14 deltakere, 12 fra klubben). I tillegg gikk 9 rekrutter Kretsløp.

    

   Inline:

   I tillegg til NNM inline rulleskøyteløp i Tromsø 27. august 2016 har klubben vært representert i følgende inline stevner:

   • Beisfjordrullet 5. juni (1 løper)

   • Lyngen 25. juni (1 løper halv- og 1 løper helmaraton).

   • Berlin maraton 24. september, 42 km (1 løper).

     

   Arrangement:

   Styret har også denne sesongen forsøkt å planlegge med arrangement rettet mot de aktive og publikum. Styret mener aktiviteter rettet mot publikum er viktig. Høsten 2016 ble det ikke arrangert familiedag, men nissefest i romjula ble som tidligere en suksess til tross for dårlig vær. Etter nyttår soldags arrangement onsdag 25. januar.

    

   Det har vært arrangert to kretssamlinger fra november til desember samt ett Kretsløp. Ifm. Nissefesten 30. desember ble det også arrangert et nisseløp. Etter nyttår er det arrangert to klubbløp/testløp. Videre Klubb/Bymesterskapet 14-15. mars. Klubben arrangerte også NNM allround og kretsløp 7-8. januar og etter mildværet tidlig i februar ble NNM Sprint og Kretsløp flyttet til Tromsø 4.5. februar.

    

   Når det gjelder Nissefesten ble det på grunn av tildeling av midler fra Gjensidigestiftelsen annonsert med gratis inngang. Dessverre var værguden ikke med oss men ut fra antall nissepakker antar vi at ca 50 barn + 20 voksne var på isen (101 betalende i 2015, ca 50 i 2014 og 150 i 2013). Erfaringene viser at det er svært viktig med annonseringen i forkant av slike arrangement. Styret retter en stor takk til arrangementsstaben for flotte arrangement.

    

   Det ble ikke avviklet klubbløp/testløp før nyttår denne sesongen, men tre etter nyttår. Aktiviteter som klubbløp og familiedager er viktig for rekrutteringen/promotering, og man bør forsøke å gjennomføre dette med jevne mellomrom i løpet av sesongen. Klubbløp er spesielt viktig slik at de yngste som ikke deltar på reiser også kan få gå løp/konkurrere.

    

   Rekruttering:

   Synne Hangstad og Simon Eliseussen med assistanse fra Trine Førde i kafeen har hatt ansvar for skøyteskolen onsdager kl 18:00-19:00. Skøyteskolen startet opp 16. november og ut sesongen. På grunn av varsel om stenging av banen ved årsskiftet ble Skøyteskolen annonsert å vare til nyttår. Etter avklaring i desember om fortsatt åpen bane ble annonsert ny skøyteskole fra 5. januar. Noen av deltakerne valgte å fortsette, men dessverre mistet vi også noen. Aktiviteten ble annonsert gjennom hele sesongen. Det er registrert 21 ”nye” deltakere (ca 30 i 2015/16). Noen av de yngste medlemmene i klubben har også deltatt. Oppmøte har vært litt varierende etter vær og forhold med et snitt på 10 deltakere. Se også egen rapport.

    

   15. desember. Telefon fra Gjensidigestiftelsen om at klubben er tildelt kr 63.000,- til prosjekt "Gøy på Isen - Skøyte for alle". Sjekken ble delt ut på banen torsdag 15/12-16.

    

   HOVEDMÅL:

   Tromsø Skøyteklubb ønsker å øke aktiviteten på Tromsdalen kunstisbane ved å tilby barn og ungdom fri tilgang til banen i forbindelse med spesielle aktiviteter og aktivitetsdager.

    

   BESKRIVELSE:

   Tromsø Skøyteklubb driver Tromsdalen kunstisbanen i samarbeid med Tromsø Kommune. Klubben holder banen åpen for publikum to ukedager + lørdag/søndag fra november til mars. I tillegg arrangerer vi skøyteskole, nissefest i romjulen og familiedager med skøyteaktiviteter. For enkelte familier kan kostnadene for inngang til banen + eventuelt skøyteleie være med på at man velger bort en slik aktivitet.

    

   Vi er sikker på at langt flere barn og unge vil benytte banen dersom aktiviteten koster mindre, eventuelt er gratis ved spesielle arrangementer. I den forbindelse ser vi for oss å invitere publikum og spesielt barn/ungdom til skøyteaktiviteter 2-3 søndager før og etter nyttår. I tillegg gratis inngang ved den årlige nissefesten i romjulen.

   Vi ønsker også å invitere spesielle grupper som innvandrerungdom, vanskeligstilte og lag/foreninger til skøyteaktiviteter på noen utvalgte ukedager der det blir gitt skøyteopplæring.

    

   PROSJEKTETS MÅL:

   Ved å tilby økonomisk tiltak vil vi også kunne tilby skøyteaktivitet til barn som ellers ikke ville kunnet delta grunnet en vanskelig økonomi. De mest ressurssvake i samfunnet trenger gode opplevelser i hverdagen. Det kan vi være med å tilby.

    

   Økonomi:

   Regnskapet for 2016 viser et overskudd på kr 74.824,- (Underskudd på kr 42.615,- i 2015). 

   Driftsinntektene er ca 10.000,- lavere en budsjettert. Driftskostnadene er ca kr 84.500,- lavere en budsjettert.

    

   Drift/kommune:

   Arbeidet med putene som ble utført i 2015 gjorde at det ble noe mindre lappearbeid i forkant av denne sesongen. Før åpning var det dugnader med å få på plass putene og merking av banen. Merking ble utført 9. november og første trening 11. november.

    

   Banekomiteen;

   Banekomiteen har også denne sesongen gjort en super jobb. Denne besto i år av Rolf Pedersen (leder), Odd-Arne Heggås, Karl-Otto Soleng, Geir Arne Nordstrand og Cato Caspersen.

   Sesongen ble avsluttet søndag 19. mars.

    

   Baneteknisk:

   21. og 22. september hadde klubben møter med kommunen vedrørende Kunstisbanen. Bakrgrunne var melding om at banen ikkje skulle åpnes av tekniske årsaker og glykollekkasjer som kunne medfører en forurensningsfare. Etter ny vurdering ble det besluttet i møtet 22. sept at banen ble åpnet til normal tid.

    

   25. oktober ble maskineriet på kunstisbanen startet opp, men en lekkasje ble oppdaget 26. oktober og anlegget slått av. Den 2. november ble det gjort en befaring på banen. Her ble det konstatert et brudd i nærheten av en rørkobling. Entreprenør betaler for utbedring og glykol. Etter utbedringen og påfyll av glykol ble anlegget startet opp igjen 9. november, merket samme dag og klar til bruk 11. november.

    

   Styret har også i forkant og underveis i sesongen hatt samtaler med anleggsavdelingen i kommunen. Vi vet at Tromsdalen Kunstisbane er nedslitt, og det er svært usikkert hvor lenge man klarer å holde anlegget i gang. Det er opprettet en arbeidsgruppe internt i kommunen der klubben også er med. Arbeidsgruppen skal se på hvilke tiltakt/utbedringer som kan iverksettes på kort sikt for å få en mere stabil drift. Selv om den tekniske standarden på anlegget har vært «svartmalt» de siste 8-10 årene har vi denne sesongen opplevd gode forhold på banen. Kjølemaskineriet har klart å holde på isen selv ved +8 grader med vind og regn.

    

   Videre har baneeier ifm. møte 21. september informert om følgende;
    

   Tilstanden på anlegget er så dårlig at kommunen ønsker å stoppe anlegget pga:
   - Stor generell slitasje.
   - Nedsunken kulvert på ca 5 cm utenfor garasjen.
   - Betydelige setningsskader på opp mot 20 i banedekket.
   - Setningsskader har ført til at kjølesløyfer i dekket har fått brekkasje og glykol lekker ut i grunnen.
   - Kavitasjon som følge av kjøling av vannet fra elven.
   - Ulovlig gass i (HKFK/R22) i kjølemedium. Ulovlig å etterfylle eller foreta reparasjoner ved

     behov.
   - behov for modernisering og oppgradering av anlegget til dagens standard for mer effektiv og

     forutsigbar drift.

    

   I tillegg er det registrert følgende feil/mangler;

    

   • Banebelysning. Troms kraft har koblet ut en mast ved inngangen til svingen mot

                Kirkegården. Videre er trolig den siste pæren gått i masten ved utgangen til svingen

                mot Kirkegården.

   • 2 av 7 kompressorer er defekt.

     

   Forholdet mellom baneeier Tromsø kommune og Tromsø Skøyteklubb

   Når det gjelder generell drift har kommunikasjonen med kommunen også denne sesongen stort sett vært god. Vi har hatt noen enkeltepisoder som har vært mindre heldige, men dette er tatt opp med baneeier. På grunn av varslet stenging av banen ved årsskifte ble det ikke gjennomført brukermøte før sesongen, men avtale fra fjoråret er videreført.

    

   Styret forsøkte fra mai 2016 å få til et møte med kommunen vedrørende fortsatt drift av anlegget. Etter gjentatte purringer ble det endelig innkalt til møte 21. september. Styret har i e-post til baneeier gitt klart uttrykk for hva vi mener om dette, og måten våre henvendelser ble håndtert på.

    

   Som foregående år er styret bestemt på at det er fornuftig og hensiktsmessig med en enkel og direkte dialog med baneeier. Videre har styret ønsket å unngå negative medieoppslag, men heller konfrontere baneeier ved møter og skriftlige henvendelser. Dette har vi sett flere eksempler på i denne og tidligere sesonger, og anmoder det nye styret om å fortsette med det.

    

   Møtevirksomhet:

   Styret har i beretningsperioden avholdt 7 styremøter (11.05.16; 31.08.16; 28.09.16; 26.10.16;  30.11.16; 01.02.17; 08.03.17), og behandlet 47 saker.

    

   • Medlemsmøte 09.05.16.

   • Ledermøtet Oslo Gardermoen 20-21.05.2016 (Geir Arne Førde og Geir Arne Nordstrand NNSK).

   • Møte Rådhuset, Videre drift av Kunstisbanen 21.09.2016 og 22.09.2016 (Geir Arne Førde og Geir Arne Nordstrand).

   • Befaring Kunstisbanen ifm. lekkasje i kulvert 02.11.2016 (Geir Arne Førde og Geir Arne Nordstrand).

   • Medlemsmøte 08.11.2016

   • Befaring og arbeidsgruppemøte på Kunstisbanen 13.01.2017. Administrasjonen, drift, anlegg Idrettsrådet (Geir Arne Førde og Geir Arne Nordstrand).

   • Klubbledermøte i Tromsø 04.02.2016.

   • Møte drift av Ishallen 15.02.2017. TK, Idrettsrådet og Isidrettene (Geir Arne Førde)

   • Medlemsmøte 23.03.2017.

     

    Saker behandlet i styret:

     11. mai 2016:

    -           Orienteringssaker: status bane, status trening, kretstinget, ledermøte

    -           Økonomi, regnskapsstatus

    -           Oppsummering årsmøtet

    -           17. mai arrangement

   • Terminlister og Aktivitet fremover

   • Eventuelt – internett tilgang

    

   31. august 2016:

   -           Godkjenning referat: Underslagsforsikring, årshjul, innløsing sparebank1 fondet

   -           Orienteringssaker: status bane, status trening, treningssamling Narvik, lisens

   • < >

    Frivillighetstorget 10. sep

   • Grenseløst idrettslag 10. nov

   • Terminlister og aktiviteter fremover

   • < >

    Eventuelt: klubbmøte, betalingsterminal, korrigering av styret, inline NNM, søknadsfrister,gjensidigestiftelsen, kommunale midler

     

    28. september 2016:

    -           Referatsaker

    -           Orienteringssaker: Status bane og kommune, status trening

   • < >

    Fullmakt endringer i enhets- og frivillighetsregisteret

   • Lag og kubbforsikring

   • Forberedelser sesong

   • Eventuelt: Frivillighetsdagen, nasjonal terminliste

     

    26. oktober 2016:

    -           Orienteringssaker: Status bane og kommune, status trening, klubbforsikring, årshjulet    

   • < >

    Kretssamling og overdommerkurs 5.-6. nov

   • Forberedelser sesong

   • Div registrering, fullmakt sportsadmin og Brønnøysund

     

    30. november 2016:

   • Orienteringssaker: Status bane og kommune, status trening og aktivitet, bestilling drakter

   • < >

    Kretssamling, trenings-/kretsløp 10.-11. des

   • < >

    Budsjettforslag Tromsø kommune – stenging av Kunstisbanen

   • Facebook – medlemsforespørsler

     

    01.februar 2017:

    -                      Orienteringssaker: Status bane og kommune, møte med Tromsø kommune idrett, trening og   aktivitet

    -           Økonomi

    -           NNM sprint og kretsløp 4.-5. februar

    -           Barentskamp

    -           Aktiviteter framover

    -           Årsmøtet 2017

    -           Tildeling Gjensidigestiftelsen

    -           Eventuelt: Anskaffelse av treningsdresser og trikoter

     

    08. mars 2017:

    -           Orienteringssaker: Status bane og kommune, Barentskamp, 

    -           Økonomi, status regnskap,

    -           Årsmøtet 2017

    -           Årsmøte og årsfest

    -           Aktiviteter fram til stenging

    -           Diverse ifm årshjulet

    -           Eventuelt: Påmelding til reiser og organisering av reiseledere

    

   Sportslige prestasjoner:

   De sportslige prestasjonene har også denne sesongen vært bra. De yngste løperne har hatt stor fremgang, og det er satt kretsrekorder i veteranklasen K45.

    

   Ine Førde ble nr 14. i NM Junior allround. Under Hamarlekene ble Ine nr 2 i klasse JB, og her ble Synne Hangstad nr 5 og Simon Eliseussen nr 10. De samme tre var også tatt ut til LM i Drammen og presterte bra. Under NC7 på Hamar fikk Simon Eliseussen en 14. plass i juniorklassen, sprint. Veteranløperne fortsetter også prestere på et høyt nivå.

    

   For flere detaljer se sportslige rapporter og sesongstatistikken.

    

   Barentskampen

   Barentskampen ble arrangert 17-18. mars 2017 i Russland, Olenegorsk. Deltakere fra Tromsø Skøyteklubb var Ine Førde, Simon Eliseussen, Greta Tollefsen, Gunnar Lødding og Alf Harbitz.Russland gikk til topps med 556 poeng, mens det norske laget fikk 378 poeng og Finland deltok ikke. Greta Tollefsen ble Barents mester i kvinner senior.

    

   Kretsrekorder

   Denne sesongen satte Greta Tollefsen nye kretsrekorder på henholdsvis 500 m, og 5 000 m (K45).

    

   Norske bestenoteringer

   Det ble ikke satt norske bestenoteringer av våre løpere denne sesongen.

    

   Innsatspokaler

   Årets innsatspokaler deles ut på årsfesten 31. mars. 

    

   Representasjon:

   John Magne Eliassen har hatt følgende starteroppdrag. NC 3 i november 2016 (Hamar), NC 5 januar 2017 (Stavanger) og VM enkeltdistanser februar 2017 (Pyeongchang, Korea).

              

   Gunnar Lødding har hatt følgende oppdrag som dommer. NC 2 november 2016 (Jevnaker) og NM Allround desember 2016 (Trondheim).

    

   Tromsø Skøyteklubb har hatt følgende sportslige arrangementer i sesongen 2016/2017:

    

   • NNM Inline 27. august15 deltakere NNM/Inline (5 ski).

   • Kretssamling is19-20. november26 deltakere (16 fra TSK).

    • Kretssamling is + Kretsløp10-11. desember 14 deltakere, 20 Krl. (12 fra TSK).

   • NNM Allround/Kretsløp 7-8. januar33 deltakere (23 fra TSK)

   • NNM Sprint/Kretsløp 4-5. februar43 deltakere (27 fra TSK).

   • < >

    Nissefest Fredag 30. desember Ca 50 nissepakker. 100 m og ca

                                                                                                              50 små/store gikk 400 m fellesstart.

   • Familie-/Soldagsmarkering Onsdag 25. januar100 m

     

   Medlemstall:

   Tromsø skøyteklubb hadde offisielt totalt 177 (160) medlemmer pr 31.12.2016.   Aldersfordelingen var: 0 (2) medlemmer i aldersgruppen 0-5 år, 51 (37) i gruppen 6-12 år, 19 (19) som er 13-19 år, 11 (12) er mellom 20-25 år og 96 (90) medlemmer er over 26 år.      (Tall i parentes er tilsvarende tall pr 31.12. 2015).

    

   2008

   2009

   2010

   2011

   2012

   2013

   2014

   2015

   2016

   168

   105

   149

   159

   161

   172

   155

   160

   173

    

   Regnskap:

   Regnskapet føres fra 1/1 til 31/12.

    

   Regnskapet per 31.12.2016 viser et overskudd på kr 74.826,- (budsjettert kr 1.688,-). Tilsvarende var det et underskudd pr 31.12.15 på kr 42.615,-.

    

   Brutto omsetning i skøytekafeen var i regnskapsåret 2016 kr 114.818,- (2015 kr 113.927,-) I sesongen 2016/17 var omsetningen kr 98.240. (2015/16 kr 132.783,-. Kommunens andel av inntektene (billett) utgjør kr 42.080,- i 2016/17. (kr 43.270,- i 2015/16. Det er bokført kr 66.096,- i tilskudd fra idretts-/skøyteforbundet (kr 41.100,- i 2015). Videre kr 22.512,- i moms kompensasjon, sponsor kr 32.300,- og Bingo kr 67.544,-.

    

   Reiseutgifter stevner kr 187.237,- (178.698,- i 2015) og trenings- og instruksjonstiltak kr 52.755,- (83.836,- i 2015) utgjør de største utgiftspostene. Under trenings- og instruksjonstiltak ligger deltakelse på Sommer- og høstis samt trenergodtgjørelser.

    

   For detaljer se regnskap.

    

   Media:

   Klubben har hatt svært få oppslag i avisenes papirutgave, nettutgavene og facebook sider.  De største oppslagene er kommet i forbindelse med varsling om stenging av banen. Dessverre liten fokus på generell aktivitet på isen som publikumsarrangement og rekruttering. Styret oppfordrer det nye styret til å følge opp dette når aktivitetene starter opp igjen på Kunstisbanen.  Avisene har sluttet med resultatservice.

    

   Web/Hjemmesiden

   Hjemmesiden og facebook har vært benyttet til å informere, varsle og som hjelpemiddel ved påmelding til reiser og løp.

    

   Klubben har en lukket-, en åpen Facebookside samt en Hjemmeside på nett.

    

   Klubbens facebook side har nå 173 medlemmer (153 forrige sesong). Styret oppfordrer også i år de voksne om å tenke gjennom hva som kommenteres og legges ut på facebook siden.

    

   Profilering

   30 medlemmer (13 B og 17 V) deltok i 17. mai toget med rulleskøyter og sklibrett (ca 31 i 2015). Deltakelse i Borgertoget er et viktig tiltak for å profilere og vise frem klubben. Styret oppfordrer medlemmene til å stille i årets Borgertog. Vi utfordrer også til kreative aktiviteter.

   Klubben deltok på Idrettens dag.

    

   I forkant av arrangement har vi benyttet facebook sidene også med ekstra profilering, deling samt gruppen ”Barnas Tromsø”.

    

   Vi har ved enkelte anledninger benyttet oss av muligheten til å «fremme» innlegg på den åpne facebook siden. Dette ser vi har stor effekt og kan utnyttes enda bedre fremover.

    

   Medlemsfest

   Medlemsfesten avholdes fredag 31. mars, og der de unge løperne får servert taco kl 17.30. Det vil bli vist bilder og film fra sesongen, og de tradisjonelle kåringene avholdes. Kl 19.30 starter festen for de voksne der det serveres bacalao.

    

    

   Disse hadde ordet til årsberetningen: Geir Arne Førde, Odd Heggås, Geir Arne Nordstrand, Trine Førde,

   Kjell Eliseussen

   Det ble påpekt at på siste foreldremøte kom det opp spørsmål mer hyppige klubbløp/ testløp. Dette spørsmålet må det kommende styret avklare.

   Greta Tollefsen fikk applaus for kretsrekorder på 500m og 5000m.

    

   Vedtak: Årsberetningen ble enstemmig godkjent

    

   Sak 6. Regnskap

   Kasserer, Leif Longva la frem styrets reviderte regnskap pr 31.12.16. Spørsmål ble avklart.

   Revisor Bjørnulf Alvheim refererte hovedpunktene i  revisjonsberetningen.

    

                  

                  

    

    

    

    

    

    

    

    

   PROSJEKT NM JUNIOR ALLROUND

    

   Følgende hadde ordet til regnskapet: Trine Førde, Rolf Pedersen, Geir Arne Førde

    

   Leif Longva fikk fikk applaus for godt og grundig arbeid som kasserer.

    

   Vedtak: Regnskapet ble enstemmig godkjent

    

   Sak 7. Innkomne forslag

    

   Styret la fram følgende forslag:

   Årsmøtet ber styret om å opprette en prosjektgruppe  som skal arbeide for å etablere en flerbrukshall med 400m skøytebane.

    

   Simon Eliseussen og Greta Tollefsen la fram et forslag til tillegg til styrets forslag:

   Styret skal sørge for at klubbens medlemmer skal ha mulighet til å komme med innspill og deltakelse i arbeidsgruppa.

    

   Følgende hadde ordet: Odd Heggås, Geir Arne Førde, Simon Eliseussen, Greta Tollefsen, Cato Caspersen, Leif Longva, Rolf Pedersen, Thor Arne Hangstad.

    

   Vedtak: 14 stemte for styrets forslag. Tilleggsforslaget fikk 6 stemmer og ble forkastet.

    

   Sak 8. Fastsetting av kontingent og avgifter

    

   Styret la fram forslag om å holde satsene uendret fra 2016 slik:

    

   Medlemskontingent:

   Familie                                               kr 850,-

   Fra junior C og eldre                         kr 550,-

   Yngre enn junior C.                           kr 450,-

   Støttemedlemmer                              kr 250,-

    

   - Adm. og treningsavgift:

   (De som løser lisens)

   Junior C og eldre                               kr 700,-

   Yngre enn junior C                            kr 400,-

    

   - Egenandel:

   ”Regionalt”                                        kr 800,-

   ”Nasjonalt”                                        kr 1.600,-

    

   De som eventuelt ”kjører selv” og frasir seg kjøregodtgjørelse slipper egenandel. Klubben dekker reiseutgifter og overnatting for reiseleder. Når reiseleder er en forelder til utøver dekkes ikke transport til flyplass/kai og diett.

    

   Jan Arne Lernes foreslo følgende:

   Egenandelen nasjonalt økes til kr 2000. Dette skal også inkludere inngangsbilletter og mat.

    

   Disse hadde ordet: Jan Arne Lernes, Trine Førde, Silje Netland, Cato Caspersen, Kjell Eliseussen,

    

   Vedtak: Styrets forslag med Jan Arne Lernes sitt endringsforslag ble vedtatt mot en stemme.

    

   Sak 9. Budsjett

   Kasserer Leif Longva la fram styrets forslag til budsjett.

    

   Se budsjett i sak 6 Regnskap

    

   Ingen tok ordet

    

   Vedtak:

   Styrets forslag til revidert budsjett for 2017 og bdsjett for 2018 ble enstemmig vedtatt

    

   Sak 10. Organisasjonsplan

   Geir Arne Førde gikk gjennom styrets forslag til organisasjonsplan for Tromsø skøyteklubb, og noen justeringer og små endringer ble gjort i plenum:

    

   ORGANISASJONSPLAN – TROMSØ SKØYTEKLUBB

   Organisasjonsplanen skal svare på de viktigste spørsmålene om klubben og gjøre det enkelt å finne ut hva som gjelder internt i klubben. Den skal sikre at det er kontinuitet i det som bestemmes og gjøres. Organisasjonsplanen er laget av styret og er et arbeidsverktøy for alle medlemmer, utøvere, foreldre, styret, komiteer, utvalg, ansatte, trenere og dommere i klubben vår.

   Klubbens navn:                                               Tromsø skøyteklubb

   Stiftet:                                                 21.januar 1924

   Org nr:                                                 975 887 316

   Organisasjonstype:                        Idrettslag, forening

   Årsmøtemåned:                        Mars

   Bankkonto:                                        16442760938

   Bankforbindelse:                            Dnb

   Brønnøysundregisteret:                              Reg i enhetsregisteret og frivillighetsregisteret

   Postadresse:                                    Postboks 639, 9257 TROMSØ

   Telefon:                                              917 21 677

   Epost:                                                  tromso.skoyteklubb@gmail.com

   Hjemmeside:                                   http://www.tromso-skoyteklubb.no

   Facebook:                                          Klubben har to facebook sider, en åpen https://www.facebook.com/tromsoskoyteklubb og en lukket https://www.facebook.com/groups/105088916224743/

                                                                 

   Historikk

   Tromsø Skøyteklubb stiftet 21. januar 1924 er et særidrettslag for hurtigløp på skøyter i Tromsø og omegn. Skøyteklubben er medlem av NIF gjennom Troms idrettskrets, og Norges skøyteforbund gjennom Nord-Norsk skøytekrets. Som skøyteklubb hjemmehørende i Tromsø kommune er vi også medlem av Tromsø Idrettsråd.

    

   Skøyteklubben har sin tilhørighet ved Tromsdalen kunstisbane.

    

   Formål

   Klubbens formål er ved samarbeid og kameratskap å fremme skøytesport i sunne former.

    

   «Tromsø Skøyteklubb skal være en åpen og demokratisk organisasjon der formålet er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF)

   Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. Alle idrettslige aktiviteter skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

   Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer».

    

   Visjon

   Tromsø Skøyteklubb sin visjon: 

    

   Er å legge til rette for skøyteglede for flest mulig, lengst mulig og best mulig.

    

   Vårt hovedmål er:

   • Skape glede i idretten

   • Fremme skøytesporten i sunne former

   • Inkluderende felleskap

   • Trygghet for løpere og foresatte

    

   Verdier

   Tromsø Skøyteklubb baserer sin aktivitet på felles vedtatte aktivitetsverdier for norsk idrett: Idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

    

   Klubben vår drives etter idrettens organisasjonsverdier: Frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd.

    

   Ut fra fellesverdiene i norsk idrett, har Tromsø Skøyteklubb tydeliggjort hva som skal prege oss og klubben vår. Verdiene beskriver hvordan vi er og hvordan vi vil bli.

   Tromsø Skøyteklubb sine verdier: Skøyteglede gjennom godt samhold, lek og moro.

   Verdiene skal hjelpe oss til;

   • å skape et godt klubbmiljø, der vi tar godt vare på hverandre

   • å skape gode holdninger, som fører til et godt treningsklima

   • å være en klubb som er kjent for godt samarbeid og god oppførsel

   • å fremstå slik klubben ønsker i alle sammenhenger

   • å bli tydelige, få frem det som skiller oss fra andre, og klargjøre vår spesielle identitet

    

   Virksomhet

   Visjonen, verdiene og virksomhetsideen er rettledende for alle medlemmer, trenere og støtteapparat. Tromsø skøyteklubb skal arbeide for rekruttering, vekst og utvikling i forhold til et realistisk nivå. Resultatet av vårt arbeid skal vi lokalisere gjennom aktivitetsgraden og -nivået på isen, samt samarbeid og samhandling internt i klubben (klubbens indre liv).

    

   Trivsel og godt miljø er selve fundamentet for vekst og utvikling på alle plan. Derfor må den sosiale virksomheten vies oppmerksomhet i alle faser av lagarbeidet, også i trening- og konkurransevirksomhet. I det følgende er det gitt noen viktige presiseringer som kan hjelpe de ulike utvalg og tillitsvalgte til å kjenne sin betydning i det helhetlige bildet.

    

   Hovedmål

   Hovedmålet til Tromsø Skøyteklubb: er å legge til rette for utvikling av flest mulig løpere fra skøyteskole og frem til nasjonalt toppnivå/landslag. Vi skal være en breddeklubb, men skal også legge til rette for løpere som vil nå toppen.

    

   Organisasjon

   Organisering av Tromsø Skøyteklubb vedtas på årsmøtet hvert år.

    

   Utvalg i klubben

   En klubb kan ha flere utvalg, de mest vanlige er Økonomi utvalg, markedsutvalg, sportsligutvalg og foreldreutvalg, hvis en administrerer sitt eget anlegg er det kanskje også behov for et anleggsutvalg.

    

   Hva hvert enkelt utvalg skal gjøre er opp til klubben å utarbeide arbeidsinstrukser. Under er det grunnleggende for utvalgene;

    

   Rekrutteringsutvalg

   Planlegge rekrutteringsaktiviteter og fremme rekrutteringstiltak.

    

   Trenerutvalg

   Ansvar for sportslig aktivitet og utvikling, fordeling av treningstider, oppfølging av løpere og trenere.

    

   Markedsutvalget/Økonomiutvalg

   Har som regel ansvar for sponsoravtaler, annonser, reklameskilt. Videre ansvar for klubbens andre økonomiske aktiviteter som dugnader og ansvar for å skaffe personer til å delta på disse.

    

   Arrangement/Foreldreutvalget

   Ansvar for klubbens arrangementer og tiltak for medlemmer. Få tak i foreldre til dugnader. Avholde foreldremøter.

    

   Anleggsutvalg

   Ansvar for lagets anlegg (vedlikehold drift osv.).

    

   Styret i Tromsø Skøyteklubb består av følgende:

   Leder - Nestleder – Kasserer – Sekretær – Styremedlem I – Styremedlem II – Varamedlem I og Varamedlem II.

   I tillegg velges i årsmøtet; Sportslig leder – Løpernes representant – 2 revisorer

    

   Årsmøtet

   Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet og avholdes hvert år i mars. Årsmøtets oppgaver er nærmere beskrevet i klubbens lov. Der fremgår det også hvordan årsmøtet skal innkalles.

    

   For å ha stemmerett og være valgbar må et medlem ha fylt 15 år, vært medlem i klubben i minst én måned og ha betalt kontingent.

    

   Innkalling til årsmøtet annonseres på klubbens hjemmeside og facebooksider.

    

   Årsmøtet legger grunnlaget for klubbens virksomhet og styrets arbeid. Alle som ønsker å være med på å bestemme hva klubben skal gjøre, og hvordan den skal drives, bør delta på årsmøtet.

    

   Protokollen fra årsmøtet bør legges ut på klubbens hjemmeside.

   Mer om årsmøtet finner dere i§§ 13, 14, 15, 16 og 17 i lovnorm for idrettslag

    

   Styret

   Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene. Noen saker kan ikke styrebehandles, men må behandles av årsmøtet. Det gjelder saker som fremgår av «Årsmøtets oppgaver», og saker som er av ekstraordinær karakter eller av betydelig omfang i forhold til klubbens størrelse og virksomhet. Dersom styret er i tvil, bør saken opp på årsmøtet.

   Lovpålagte oppgaver for styret:

   • Sette i verk årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak

   • Påse at klubbens midler brukes og forvaltes på en forsvarlig måte, i samsvar med de vedtakene som er fattet på årsmøtet eller i et overordnet organisasjonsledd, og sørge for at klubben har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen og en forsvarlig økonomistyring

   • Etter behov oppnevnekomiteer, utvalg eller personer for spesielle oppgaver og utarbeide mandat/instruks for deres funksjon

   • Representere klubben utad

   • Oppnevne en som er ansvarlig for politiattester

   Andre viktige oppgav er:

   • Planlegge å ivareta klubbens totale drift, herunder mål- og strategiarbeid, budsjett og regnskap

   • Påse at idrettens retningslinjer for aktiviteten i klubben blir fulgt

   • Stå for klubbens daglige ledelse

   • Legge frem innstilling til årsmøtet på kandidater til valgkomité

   • Oppnevne to personer som i fellesskap skal disponere klubbens konti, og sørge for at de er dekket av underslagsforsikring

   • Lage årsberetning fra styret til årsmøtet

   • Oppdatering av klubbhåndboka/Organisasjonsplan og Årshjul

    

   Styremedlemmene har fire faste funksjoner (leder, nestleder, kasserer og sekretær) Øvrige funksjoner blir besluttet av styret gjennoms konstituering av styret.

    

   Styrets arbeid

   Kort beskrivelse av hvordan styret arbeider:

   • Styremøter avholdes minimum 3 per halvår (siste onsdag i mnd), utover dette ved behov.

   • Møtene holdes i skøytekafeen eller annet nærmere angitt sted.

   • Møtene gjennomføres med gjennomgang av referat fra forrige møte, informasjon, innmeldte saker til beslutning og eventuelle saker som har dukket opp under møtet.

   Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende. Styremedlemmene plikter å respektere et styrevedtak, selv om det er fattet mot vedkommendes egen stemme.

   Styremøter kan avholdes per skype eller per telefon, se lovnorm §10. Det skal alltid føres protokoll fra styremøtene.

   Hvert styremøte bør innledningsvis starte med spørsmål om det foreligger mulig inhabilitet i noen av sakene, og behandlingen av inhabilitet skal alltid protokolleres. Om inhabilitet, se lovnorm §9.

    

   Det er viktig at alle tillitsvalgte har klart definerte oppgaver og ansvarsområder. Det anbefales at styret og eventuelle grupper/utvalg, diskuterer arbeidsfordeling, og at spesiell kompetanse og/eller interesse ivaretas.
    

   Oppgaver knyttet til de ulike funksjonene i styret.

   Leders oppgave:

   1. Daglig ledelse av klubben,

   2. Står for klubbens daglige ledelse, koordinerer styrets og klubbens totale aktivitet

   3. Anviser utbetalinger sammen med kasserer.

   4. Skal påse at valg, adresseforandringer, oppgaver over medlemmer o.a. som har interesse for/skal sendes inn til krets- og forbund, meldes til overordnede instanser innen gitte frister.

   5. Ta beslutninger som av tidsmessige årsaker ikke kan behandles i lagets styre. Styret skal orienteres om disse beslutningene så snart det er praktisk mulig.

   6. Underskrive brev og søknader sammen med sekretær.

   7. Innkaller, forberede og lede styrets og klubbens møter.

   8. Fordele oppgaver og koordinere arbeidet i styret etter behov.

   9. Påse at tidsfrister overholdes.

   10. Bindeledd mot Idrettsrådet, Troms idrettskrets og Tromsø kommune.

     

    Nestleders oppgave:

   11. Fungere som leders stedfortreder.

   12. Bistå leder etter behov.

   13. Ansvarlig for politiattester.

   14. Medlemsansvarlig, dvs; føre medlemsregister ut ifra årlig oppdaterte lister iht gitte frister, skrive ut giroer, følge opp innbetalinger og sende ut purring, hvis ikke denne jobben er delegert til egen medlemsansvarlig eller kasserer.

   15. Har ellers definerte oppgaver, på samme måte som et ordinært styremedlem.

     

    Sekretærs oppgave:

   16. Føre protokoll ved møter.

   17. Arkiverer dokumenter og får de inn i rett perm.

   18. Sende ut referater til alle som skal ha.

   19. Lage oversikt over styrets medlemmer med personalia og sende det ut.

   20. Arkivere referater fra styre-, arbeids- og medlemsmøter.

   21. Bistå aktivt i lederteamet og håndtere delegerte lederoppgaver.

   22. Oppdatere registeret i Brønnøysund og KlubbAdmin ved forandringer i styresammensetningen.

   23. Søke om offentlige og private tilskudd i samarbeid med nestleder/leder//ev. andre styremedlemmer.

   24. Gjennomføre idrettsregistreringen i samarbeid med nestleder/leder.

     

    Kassererens oppgave:

   25. Disponerer lagets midler og har fullmakt til klubbens bankkontoer.

   26. Anviser utbetalinger sammen med leder.

   27. Har til enhver tid oversikt over lagets økonomiske situasjon og følger opp denne.

   28. Sette opp forslag til budsjett sammen med resten av lederteamet.

   29. Sette opp resultatregnskap ved sesongslutt og påser at dette blir revidert til årsmøtet.

   30. Sende inn revidert regnskap og rapportere til lotteritilsynet.

     

    Styremedlemmers oppgave:

   31. Møter på styrets møter.

   32. Tildeles konkrete oppgaver i henhold til styrets vedtak

   33. Kan være valgt til spesielle oppgaver, som f.eks informasjon/web, sosialt-ansvarlig, materialforvalter o.l.

     

    Varamedlemmers oppgave:

   34. Disse har møteplikt på alle styremøter der en eller flere representanter har meldt forfall. Sakspapirene bør sendes vararepresentantene fast og rutinemessig slik at disse holdes løpende orientert om hva som skjer i klubben.

   35. Vararepresentantene har møterett til alle styremøter og de bør følgelig gjøre denne retten løpende gjeldende. En deltakelse som observatør vil vare god skolering, – og det er i denne sammenheng verdt å poengtere at vararepresentantene ikke har stemmerett når de ikke er formelt innkalt som vararepresentant for et fraværende medlem i styret. Forøvrig bør også disse delegeres gitte situasjonsbestemte oppgaver.

     

    Løpernes representant:

   36. Denne personen har møte- og talerett på klubbens styremøter. Vedkommende har ikke stemmerett.

     

    Utvalg/komiteer

    Mandat og oppgaver for utvalg/komiteer som er lovpålagte, går frem av klubbens lov. Det gjelder også valgkomité og valgt revisor.

    For de styreoppnevnte utvalgene bør ansvar og hovedoppgaver for utvalgene beskrives av styret selv når styret vedtar å opprette utvalgene. Slik blir det lett å finne ut hva de tillitsvalgte i komiteer og utvalg kan og skal gjøre. Beskrivelsen bør inneholde hvordan utvalget/komiteen er bygd opp, og hvilket mandat og hvilke oppgaver utvalget/komiteen har.

    Valgkomite:

    Se sammensetning i protokoll fra siste årsmøte.

    Trenerteam:

    Trenerteamet ledes av Sportslig leder, og består av trener(e) for juniorgruppen, aldersbestemte/rekrutt og skøyteskolen.

     

    Klubbens lov

    Klubben skal ha en egen lov. Loven skal være basert på lovnorm for idrettslag, som finnes på NIFs hjemmeside. Lovnormen er ufravikelig og inneholder et minimum av det idrettslaget må ha i sin egen lov. Klubben kan vedta tillegg til loven, men tilleggene må ikke være i strid med lovnormen. Alle lovendringer må vedtas av årsmøtet og godkjennes av idrettskretsen. Klubbens lovnorm finner dere under fanen «Om TSK» på klubbens hjemmeside.

     

    Medlemskap

    Ved innmelding skal medlemmene fylle ut skjema de får utlevert av medlemsansvarlig i klubben, eller elektronisk på vår hjemmeside under menyen «Bli medlem». Navn, fødselsdato, adresse, e-postadresse og telefonnummer skal fylles ut. Navn og kontaktinformasjon til foresatte skal også oppgis. Alle medlemmer får en egen personlig idrettsside/ profil på Min Idrett (idrettsforbundet) når de blir registrert som medlem. Denne personlige siden må hvert enkelt medlem aktivere før den kan brukes. Her kan du som medlem, utøver, tillitsvalgt eller administrativt ansatt melde deg på arrangementer og kurs, endre dine egne personopplysninger, finne informasjon knyttet til lisensinnbetaling, dine kommende aktiviteter og andre funksjoner og tjenester som kan være aktuelle og interessante for deg.

     

    Når man vil bli medlem i en klubb, kan man ikke ha uoppgjorte regninger hos en annen klubb. Alle som har betalt medlemskontingent i klubben, er medlemmer. Medlemskapet regnes fra den dagen kontingenten er betalt.

     

    En ansatt kan være medlem i idrettslaget, men har ikke stemmerett på årsmøtet og kan heller ikke inneha årsmøtevalgte verv i idrettslaget. Unntak gjelder for personer som kun innehar noen få betalte trenertimer i uken, og som ikke har dette som hoved geskjeft.

     

    Medlemskapet i idrettslaget kan opphøre ved utmelding, strykning eller eksklusjon. En utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt. Et medlem som skylder kontingent for mer enn ett år, kan strykes, og da kan ikke medlemmet tas opp igjen før den skyldige kontingenten er betalt. Hvis medlemmet skylder kontingent etter forfalt toårs kontingent, skal medlemskapet bringes til opphør ved strykning fra idrettslagets side. Dersom idrettslaget vurderer ekskludering av et medlem, må det ta kontakt med idrettskretsen. Der finnes egne prosedyrer for ekskludering.

     

    Medlemskontingent

    Medlemskontingenten som er vedtatt på siste årsmøte til Tromsø Skøyteklubb er som følger:

   37. Støttemedlemskap kr 250,- per år

   38. Yngre en junior C kr 450,- per år

   39. Fra junior C og eldre kr 550,- per år

   40. Familie kr 850,- per år

   41. Æresmedlemskap skal koste 10 kr per år og betales av Tromsø Skøyteklubb

   42. Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet og kreves inn ved årsskifte. Alle skal registreres med navn, fødselsdato, adresse og e-postadresse, siden revisoren skal kontrollere medlemslistene mot regnskapet.

    

   Treningsavgifter

   Treningsavgiften (for de som løser lisens) vedtas av styret årlig, men kan justeres ved behov og er som følger;

   Skøyteskole kr 600,- (400,- for søsken) og inkludere 1 års medlemskap.

   Yngre en junior C kr 400,-

   Junior C og eldre kr 700,-

    

   Treningsavgiftene fastsettes av styret. Dersom medlemskontingenten kreves inn sammen med treningsavgiften, skal begge være spesifisert på fakturaen.

    

   Årsavgift

   Alle medlemmer (barn/ungdom under 18 år) som deltar i aktiviteter innenfor våre tildelte treningstider trener gratis. For alle over 18 år krever Tromsø Kommunen en årlig avgift. Dette gjelder også for de under 18 år som også trener utenfor de tildelte treningstidene. Satsene det siste året har vært kr 770 for de over 18 år og kr 360 for de under 18 år. Avgiften kreves inn av klubben og overføres til Tromsø Kommune.

    

   Startkontingenter–deltakeravgifter/egenandeler

   Deltakelse i konkurranser krever startkontingent. I individuelle idretter er det som oftest slik at startkontingenten påløper for hver konkurranse og distanse. I Tromsø Skøyteklubb dekker klubben alle startkontingenter for skøytesesongen, unntatt for senior/veteran. Klubben har faste satser for egenandeler ved reiser og disse er kr 800,- i regionen og kr 2.000,- utenfor regionen. Styret fastsetter årlig egenandeler for neste sesong basert på klubbens økonomiske status. Styret vil også årlig avgjøre om klubben skal dekke utgifter ifm. samlinger (Jente-/Gutteløft, Skøytecamp, sommer og høstis).

    

   Klubbens aktivitetstilbud

   Tromsø Skøyteklubb er aktiv innen hurtigløp og Inline. I tillegg til vanlig hurtigløpstrening gjennomføres det skøyteskole for barn i alderen 4-12 år per sesong.

   Klubben har følgende aktivitetstilbud på is:

   1. Skøyteskole, onsdager fra 1800-1900

   2. Klubbløp

   3. Rekrutt, tirsdag og torsdager fra 1800-1915

   4. Aldersbestemt, tirsdag og torsdager fra 1800-2000

   5. Junior, Senior og veteranløpere, tirsdag og torsdager fra 1830-2030, lørdag og søndag fra 1000-1200

   6. Info finnes på vår hjemmeside www.tromso-skoyteklubb.no, og facebooksider.

    

   Barne-og ungdomsidrett

   Klubben ønsker å beholde flest mulig barn og unge lengst mulig!

   Barneidrett

   Alle som har ansvar for barn eller er trenere for barn, skal kjenne til idrettens barnerettigheter og bestemmelser om barneidrett. All aktivitet for barn skal legges opp slik at klubben følger intensjonene i retningslinjene og bestemmelsene. Det innebærer at;

   • aktiviteten skjer på barnas premisser

   • barna har det trygt

   • barna har venner og trives

   • barna opplever mestring

   • barna får påvirke egen aktivitet

   • barna kan velge om og hvor mye de vil konkurrere

     

   Ungdomsidrett

   Alle som er trenere for ungdom i klubben, skal kjenne til retningslinjene for ungdomsidrett. Klubben og trenerne skal sørge for;

   • at ungdom kan bli så gode som de selv vil

   • å legge til rette både for dem som vil konkurrere, og dem som ikke ønsker å konkurrere

   • at ungdom får være med på å bestemme over egen aktivitet

   • at ungdom får bidra med det de kan

   • at ungdom får utdanning eller kurs for å utvikle seg

   • at treningsavgiften er overkommelig for ungdom

   Funksjonshemmede

   Klubben har ikke fast opplegg for funksjonshemmede, men disponerer utstyr samt at det er tilrettelagt for å trene på Kunstisbanen for de som måtte ønske det.

    

   Aktivitetsplan/terminliste

   Det bør utarbeides en aktivitetsplan som gir en oversikt over de ulike aktivitetene i klubben. Sportslig leder sammen med trenere og den enkelte utøverlegger plan for hvilke løp som skal prioroteres i løpet av sesongen. Aktivitetsplanen og terminlisten publiseres på klubbens hjemmeside.

   Klubbens arrangementer

   Utover terminlisten til Norges Skøyteforbund og Nord norsk Skøytekrets har klubben noen faste aktiviteter;

   1. Deltagelse i Borgertoget 17. mai

   2. NNM Inline i august

   3. Nissefest i romjula

   4. Minst ett NNM i vintersesongen

   5. Deltakelse i Sandefjordløpet (Vikingskipet)

     

   Reise/refusjonsordning i klubben

   Det er mye reiseaktivitet i klubben i løpet av sesongen. Som følge av det er det etablert noen refusjonsordninger som beskrives under;

   • Klubben dekker alle startkontingenter på skøyteløp (unntatt for senior/veteraner)

   • Dekker alle utgifter utover kr 800,- regionalt

   • Dekker alle utgifter utover kr 1.600,- utenfor regionen

   • Deler av utgiftene ved samlinger (så lenge klubben har økonomi til det)

   • Klubben dekker kostnader til reiseansvarlig utpekt av klubben (der hvor særskilt ansvar er påkrevd)

   • Klubben dekker ikke reisekostnader for Veteraner, men hver løper kan etter søknad tildeles en støtte på kr 2.000,- per sesong

   På alle reiser i regi av klubben (samlinger, konkurranser osv.) skal det pekes ut en ansvarlig reiseleder som har overordnet myndighet fra avreise til hjemkomst. Reiselederen kan være en av foreldrene som har meldt seg frivillig til å være med på et stevne eller et annet arrangement. Det kan være en eller flere reiseledere, og det velges ut én hovedansvarlig blant dem. Alle skal være kjent med og følge instruksen. Alle barn under 10 år bør ha følge av foreldre eller annen foresatt dersom reisen innebærer overnatting, hvis ikke annet er avtalt.

   Vær oppmerksom på at det vanligvis må innhentes politiattest for foreldre som er med en gruppe mindreårige på et utenlandsopphold eller trenings-/konkurranseopphold i regi av laget.

    

   Til deg som er …

   Utøver

   Utøverne bør være kjent med;

   • hva klubben står for (verdier, visjon og virksomhetsidé)

   • aktivitetstilbudet

   • medlemskap

   • dugnad

   • klubbens retningslinjer og forventninger til utøverne

   • klubbens sponsorregler

   • Lisens

   Forelder/foresatt

   Foreldre bør være kjent med;

   • hva klubben står for (verdier, visjon og virksomhetsidé)

   • aktivitetstilbudet

   • medlemskap

   • forsikringer/Lisens

   • politiattest

   • dugnad

   • klubbens retningslinjer og forventninger til foreldrene

   • klubbens sponsorregler

   • Engasjer deg, men husk at det er barna som driver idrett – ikke du

   • Respekter treneren, hans/hennes arbeid og anerkjenn ham/henne overfor barna dine

   • Lær barna folkeskikk. Gå foran som et godt eksempel

   • Lær barna å tåle både medgang og motgang

   • Motiver barna til å være positive på trening

   • Vis god sportsånd og respekt for andre

   • Ved uenighet snakker du med den det gjelder – ikke om

   • Husk at det viktigste av alt er at barna trives og har det gøy!

     

    Det er foreldre som ikke selv er medlemmer. Det er kun foreldre som har gyldig medlemskap, som kan stemme på årsmøtet. Foreldre til mindreårige barn, kan stemme på vegne av disse på årsmøte.

    Trenere

    Trenerne har ansvar for å sikre at medlemmene som deltar i klubbens aktiviteter, får et godt tilbud og ivaretas på en god måte. Som trener er man en representant for klubben. Trenerne bør derfor være kjent med;

   • hva klubben står for (verdier, visjon og virksomhetsidé)

   • aktivitetstilbudet

   • medlemskap

   • lisens og forsikringer

   • politiattest

   • kompetansetilbud for trenere

   • klubbens retningslinjer og forventninger til trenerne

   • hva klubben tilbyr sine trenere (honorar, utstyr, bekledning, kurs …)

     

   Sportslig leder

   Sportslig leder har et overordnet ansvar for all sportslig aktivitet som skjer i klubben. Sportslig leder skal følge klubbens sportslige plan og arbeide for å realisere klubbens sportslige målsettinger. Vedkommende skal følge opp alle trenere og all treningsaktivitet i klubben/gruppen og sikre at aktiviteten skjer i tråd med det klubben har bestemt.

   Oppgaver;

   • Ansvar for å utarbeide og følge opp klubbens/gruppenes sportslige plan

   • Rapportere jevnlig til styret om klubbens/gruppenes sportslige aktivitet

   • Utarbeide aktivitetsplan/terminliste

   • Arrangere trenermøter

   • Delegere ansvar for treningsgruppene til respektive ansvarlige trenere

   • Oppfølging og utvikling av trenerne i klubben

   • Koordinere og følge opp det sportslige støtteapparatet

   • Er klubbens Lisensansvarlig

   • Informasjon til foreldre/foresatte og utøvere

   • Rapporterer til styret etter konkurranser/treningsleirer

   • Årsmelding for klubbens sportslige plan/prestasjoner

   Trener

   Trenerne er ansvarligefor oppfølging av sine respektive tildelte utøvere/grupper. Trenerne rapporterer til sportslig leder.

   Oppgaver;

   • Sette opp sportslige og sosiale mål for utøver/gruppen foran hver sesong i samsvar med klubbens sportslige plan

   • Planlegge trening i samsvar med aktivitetsplan/terminliste og klubbens sportslige plan

   • Lede treningene i samarbeid med eventuelt andre trenere/hjelpetrenere

   • Møte i god tid til trening og konkurranser

   • Ha dialog og samarbeid med foreldre

   • Lede gruppen/utøverne under løp

   • Bidra i trenergruppen og møte i trenerforumet i regi av klubben

   • Følge gjeldende regelverk

   • Sette seg inn i barneidrettsbestemmelsene og retningslinjer for ungdomsidrett fra Norges idrettsforbund

   • Sette seg inn i klubbens verdigrunnlag og retningslinjer for utøvere og trenere

   • Se til at både egen og utøvernes opptreden er i samsvar med klubbens verdier og retningslinjer

   • Være oppdatert på informasjon fra styret

   • Representere klubben på en god måte

    

   Klubbdrift

   I denne delen av klubbhåndboka beskriver klubben hvordan de arbeider for å oppnå en velfungerende drift av klubben.

    

   Årshjul

   Tromsø Skøyteklubb har et Årshjul på hjemmesiden som viser de viktigste tingene som skjer i klubben hvert år.

    

   Kurs og utdanning

   I Tromsø Skøyteklubb er det muligheter for å ta kurs eller utdanning gjennom klubben. Det er viktig at klubben kan bidra til kompetanse for trenere, ledere og andre tillitsvalgte, slik at de kan utvikle seg i den jobben de skal gjøre.

   Vi kan tilby følgende kurs/ utdanninger i samarbeid med Krets/idrettskrets og Forbundet;

   • Trenerkurs

   • Dommerkurs hurtigløp

   • Starterkurs hurtigløp

   • Funskjonær og tidtakerkurs

   • Kurs for drift av idrettslag

    

   Medlemshåndtering

   Tromsø Skøyteklubb benytter KlubbAdmin, som er et elektronisk medlemssystem. Vi sender elektroniske betalingskrav på epost til medlemmene, noe som gir enklere oversikt over utsendelser og rimeligere innkreving av kontingenter.

   KlubbAdmin er gratis for idrettslag, og det er integrert med idrettens øvrige systemer. Via Min idrett kan medlemmene selv utføre innmelding/utmelding på en enkel måte.

    

   Dugnad og frivillig arbeid

   Tromsø Skøyteklubb drives av frivillige. Det vil si at foreldre og foresatte, søsken og andre stiller opp uten å motta lønn. Denne ubetalte innsatsen bidrar til at klubben har gode aktivitetstilbud, sunn økonomi og blir et godt sted å være.

   Det er mange oppgaver som skal løses i klubben, blant annet putedugnader, skøytesliping, rydding/vask i treningsbua, gjennomføring av arrangementer, kjøring av ismaskin og kioskdrift. Dette frivillige arbeidet som kommer klubben og medlemmene til gode, kalles «dugnad». Dugnadsarbeid gir mange gode opplevelser og en følelse av å bidra til fellesskapet. Din innsats blir satt stor pris på!

    

   Tromsø Skøyteklubb ønsker engasjerte foreldre som er interesserte i barnas aktiviteter, og som ofte er med barna på trening og i konkurranser. De fleste aktivitetene er basert på frivillig innsats, enten ved at vi bidrar i styrearbeid, stiller som lagledere, eller hjelper trenerne med å tilrettelegge praktiske ting.

    

   Medlemskap i Tromsø Skøyteklubb er frivillig, men som medlem eller foresatt til medlem forventes det at man bidrar til aktiviteter klubben er engasjert i. Dette omfatter ulike konkurranser, dugnader og annet inntektsbringende arbeid.

    

   Politiattester

   Klubben krever politiattest av alle som skal utføre oppgaver for klubben som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Det er to viktige overordnede grunner til at norsk idrett har innført en ordning med politiattest:

   1. Seksuelle overgrep mot barn er totalt uforenlig med idrettens verdigrunnlag.

   2. Norsk idrett skal være et trygt sted å være for barn, og et trygt sted for foreldre å sende sine barn.

   Prosedyre for politiattest i klubben:

   1. Styret har oppnevnt en Politiattest ansvarlig. Styret og den ansvarlige informerer den enkelte om at man må ha politiattest.

   2. Ansvarlig for politiattestsender inn søknad om politiattest til politiet. Søknaden må undertegnes av søkeren og den styreoppnevnte. Attesten sendes fra politiet til den enkelte søkeren.

   3. Alle som skal ha politiattest, må fremvise attesten for den ansvarlige.

   4. Ansvarlig for politiattest lagrer opplysninger om hvilke personer som er avkrevd politiattest, at attesten er fremvist, og dato for fremvisningen. Selve attesten beholdes av søkeren.

   5. Ansvarlig for politiattest gir ikke oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming til personer som ikke fremviser politiattest, eller som har anmerkninger på attesten.

    

   Klubbens antidopingarbeid

   Klubben og medlemmene er omfattet av idrettens bestemmelser om doping. Klubben tar aktivt avstand fra all bruk av dopingmidler.

    

   Kommunikasjon

   Tromsø Skøyteklubb er en aktiv klubb som prøver å legge best mulig til rette for alle medlemmer av klubben. For å få til dette prøver vi så godt det lar seg gjøre og informer om aktiviteter eller annen relevant informasjon. I dette arbeidet bruker vi aktivt sosiale medier som mail, Facebook og informasjon på vår hjemmeside. For at vi skal lykkes er vi avhengig av både sender og mottaker er på samme nett. Med det menes det at klubben har et ansvar for å informere, men det enkelte medlem og dens foresatte har også et ansvar i å holde seg orientert om den informasjonen som blir sendt ut.

   All formell informasjon om klubben finner dere på vår hjemmeside: www.tromso-skoyteklubb.no

   Klubbens mailadresse er: tromso.skoyteklubb@gmail.com

   Dere kan også følgende sosiale medier:

   1. Facebook: https://www.facebook.com/groups/105088916224743/

    (lukket gruppe kun for medlemmer)

   2. Facebook: https://www.facebook.com/tromsoskoyteklubb/

    (åpenorganisasjonsside)

   I tillegg blir det sendt ut mail og sms ved behov.

    

   Sikkerhetsarbeid (HMS)

   Klubben har ansvar for sikkerhet for medlemmer og andre som kommer i kontakt med klubben på arrangementer, på dugnader, under reiser og under opphold i klubbens lokaler og anlegg. Klubben har tegnet egen forsikring som også dekker dugnadsarbeid.

    

   Økonomi

   Det er styret som har det overordnede økonomiske ansvaret for klubbens økonomi. Det innebærer at styret har ansvar for at;

   1. klubbens midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte

   2. klubben har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen

   3. klubben har en forsvarlig økonomistyring

   Styret kan delegere oppgaver knyttet til den daglige oppfølgingen av økonomien til klubbens daglige leder. Den daglige lederen kan delegere arbeidsoppgaver knyttet til den løpende bilagsføringen og ajourhold av regnskapet til regnskapsføreren/kassereren.

   Styrets oppgaver knyttet til regnskap og økonomi:

   • Styret skal sikre at det er en forsvarlig ansvarsdeling knyttet til regnskap og økonomistyring.

   • Det skal utarbeides en fullmakts matrise og en tydelig rolleavklaring.

   • Styret skal utarbeide et realistisk budsjett.

   • Styret skal sikre at regnskapet føres fortløpende.

   • Styret skal sikre at klubben har en egen bankkonto.

   • Styret skal påse at det kreves to signaturer i banken.

   • Styret skal påse at klubben har tegnet underslagsforsikring.

   • Styret skal påse at klubben har valgt revisor eller engasjert revisor.

    

   Forsikringer

   Alle barn som er medlemmer av lag tilsluttet NIF, er forsikret gjennom Norges Idrettsforbund frem til den datoen de fyller 13 år. Særforbund kan ha ulike ordninger for dem som er over 13 år. Klubben må undersøke hva som gjelder i de forbundene den er tilknyttet og beskrive hva som er forsikret gjennom medlemskontingenten. Klubben må tegne en underslagsforsikring for de to personene som disponerer klubbens konto. De over 13 år må betale Lisens der også forsikring inngår.

    

   Klubben har i dag forsikret treningsbua og inventar samt en «Klubb forsikring» i Gjensidige.

    

   Anlegg og utstyr

   Tromsø Skøyteklubb benytter følgende anlegg;

   • Treningsbua og Slipebua

   • Speakerbua

   • Kunstisbanen

   • Klubben låner ut skøyter til rekrutter

   • Klubben leier ut hurtigløp-/ lengdeløpsskøyter til publikum

     

    Innsatspokal

    Kriterier for å tildele innsatspokal:

    Det skal hvert år deles ut vandrepokal i følgende årsklasser:

    - Aldersbestemt

    - jenter

    - gutter

    - Junior/senior                     

    - damer

    - herrer

     

    For at pokalen skal tilfalle løperen til "odel og eie" må den vinnes 3 ganger.

    Pokalen skal utdeles til løpere som:

   • Har oppnådd beste resultat(er) i siste sesong.

   • Har vist god innsats på treningene.

   • Er en inspirator i T.S.K.-miljøet.

     

   Farger og emblemer

   Klubbens farger er grønn og gull, og skal brukes på faner og emblem.

    

   Æresmedlemskap

   Æresmedlemmer utnevnes av årsmøtet eller ekstraordinært årsmøte.

    

   Æresmedlemskap kan tildeles personer som oppfyller en eller flere av følgende kriterier:

   a. Lang og tro tjeneste:

   • Som tillitsvalgt eller aktivt med i arbeidet i klubben i minst 20 – tjue år.

    b. Idrettslig:

   • Gode prestasjoner i nasjonale eller internasjonale mesterskap.

   • Innehaver av Norges- eller verdensrekord.

    c. Organisatorisk:

   • Spesiell innsats for fremme av skøytesporten i sin alminnelighet og for klubben i særdeleshet.

     

    Æresmedlemmer er fritatt for medlemskontingent

    

   Æresmedlemmer:

   1939      Anny Buresund - Roald Theisen - Erling Nilssen - Thor Knudsen

   1989      Magnus Lorentsen - Margot Lorentsen - Olaf Steffenakk - Borgny Steffenakk - Knut Arild Kvalheim

   1994      Leif Ludvik Hansen - Geirfinn Kvalheim - Reidun Holm Kvalheim

   1999      Anders Olsen - Ottar Olsen - Leif Harry Hansen

   2004      John Magne Eliassen

   2006      Rolf Pedersen

    

         Klubbrekorder

              pr. 1. november 2016

                        Herrer

        100 meter:              9.9               Hans Kr. Smedsrød         Tromsø                20. januar           2009

        300 meter:            27.2               Hans Kr. Smedsrød         Harstad                               19. februar         2006

        500 meter:            37.71             Hans Kr. Smedsrød         Calgary                 21. mars              2009

      1000 meter:         1.14.74            Hans Kr. Smedsrød         Hamar                  11. januar           2009

      1500 meter:         1.54.88            Kent R. Johannessen     Calgary                 16. mars              2001

      3000 meter:         4.02.4              Kent R. Johannessen     Hamar                    1. november   2003

      5000 meter:         6.56.39            Kent R. Johannessen     Calgary                 15. mars              2001

   10 000 meter:       14.51.77            Kent R. Johannessen     Calgary                 30. mars              1999

   Maraton:            1.14.59.20           Gunnar Lødding               Oppdal                 19. februar         1989

    

   Stor 4-kamp:      163.785               Kent Robin Johannessen     Calgary         15.-16. mars       2001

                                                                  38.88  – 6.56.39 – 1.54.88 – 14.59.47

    

   Liten 4-kamp:        162.227            Kent Robin Johannessen       Hamar          1.-2. november 2003

                                                                  40.1  – 4.02.4  – 1.57.2  – 7.06.6

    

   Mini 4-kamp:         162.893            Stian Førde                                Hamar                          14.-15. februar 2015

                                                                  40.10 – 1.18.59 – 2.00.36 – 4.20.39

    

   Sprint 4-kamp:    151.960              Hans Kr. Smedsrød                 Hamar                          10.-11. januar    2009

                                                                  38.39 – 1.15.62 – 38.39 – 1.14.74

    

                                                                                     Kvinner

        100 meter:            12.1               Sidsel Fredheim Karlsen              Tromsø                   9. februar         2005

        300 meter:            30.9               Eline Hestad                                      Harstad                               23. januar           2005

        500 meter:            43.98             Ingrid M Mortensen                      Calgary                 26. mars              1999

      1000 meter:         1.29.32            Terese Haug                                      Calgary                 20. mars              1999

      1500 meter:         2.17.39            Terese Haug                                      Calgary                 26. mars              1999

      3000 meter:         4.55.76            Terese Haug                                      Calgary                 25. mars              1999

      5000 meter:         8.53.52            Greta Tollefsen                                               Hamar                  12. februar         2017

   10 000 meter:       18.59.89            Greta Tollefsen                                               Stavanger           22. mars              2015

    

   Mini 4-kamp:         184.550            Terese Haug                                      Calgary                 25.-26. mars       1999

                                                                  44.36 – 2.17.39 – 1.30.20 – 4.55.76

    

   Liten 4-kamp:     239.060               Aud Kirsti Astad                               Tromsø                18.-19.2.              1989

                                                                  (48.8 – 6.21.6 – 2.52.5 – 11.31.6)

    

   Sprint 4-kamp:    179.685              Ingrid Mellem Mortensen          Calgary                 20.-21. mars       1999

                                                  45.15 – 1.30.84 – 44.37 – 1.29.49

    

   Følgende hadde ordet til organisasjonsplanen: Geir Johannessen, Thor Arne Hangstad, Geir Arne Nordstrand, Leif Longva

    

   Vedtak: Styrets forslag med noen justeringer og små endringer ble enstemmig vedtatt.

    

    

   Sak 11. Valg

   Karl Otto Soleng redegjorde for valgkomiteens forslag.

    

   Følgende hadde ordet: Trine Førde, Thor Arne Hangstad, Geir Arne Førde, Odd Heggås, Kjell Eliseussen, Geir Arne Nordstrand

    

   Styret:

   Disse ble enstemmig valgt:

    

   Sekretær: Trine Lise Efraimsen             (valgt for2 år)

   Styremedlem: Eirik Selfors                   (valgt for 2 år)                                

   Varamedlem:  Jonny Hansen                (valgt for 1 år)

   Varamedlem: Jan Arne Lernes              (valgt for 2 år)

   Utøverrepresentant: Simon Eliseussen (valgt for 1 år)

    

   Sportslig leder: Espen Jakobsen        (valgt for 1 år)

    

   Revisorer:

   Jussi Pedersen (valgt for 2 år)

   Bjørnulf Alvheim (ikke på valg, gjenvalgt for 2 år i 2016)

    

   Valgkomite:

   Karl Otto Soleng (leder 1 år)

   Geir Arne Førde (1 år)

   Rolf Pedersen (1 år)

    

   Valgkomiteen hadde ikke lyktes med å finne lederkandidat.

   Vedtak: Nestleder Geir Arne Nordstrand (valgt for 2 år i 2016) fungerer som leder inntil nytt årsmøte kan velge ny leder. Den nye valgkomiteen må arbeide for å finne fram til en ny lederkandidat.

    

   For øvrig har styret disse medlemmene valgt i 2016:

   Kasserer: Leif Longva                       (gjenvalgt for 2 år i 2016)

   Styremedlem: Maria Georgsen          (valgt som vara i 2016 for 2 år, gikk inn som styremedlem for Jan Arne Lernes)

    

   Sak 12. Avslutning

   Avtroppende leder Geir Arne Førde avsluttet  møtet kl 21.50, og det ble delt ut blomster til de som gikk ut av styret.

    

   Underskrifter:

    

   Cato Caspersen   (sign)

    

   Eirik Selfors (sign)                                                                       

    

   Referent: Kjell Eliseussen

Tromsø Skøyteklubb
Postboks 639
9257 Tromsø

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift