Tromsø Skøyteklubb

2016

2016

ÅRSMØTE I TROMSØ SKØYTEKLUBB

13. APRIL – 2016

KUNSTISBANEN

 

   

 

SAKSPAPIRER

 

 

Saksliste:

 

 1. Åpning, og godkjenning av stemmeberettigede

 

 1. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden

 

 1. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å undertegne protokollen

 

 1. Årsmelding

 

 1. Regnskap

 

 1. Innkomne forslag

 

 1. Fastsetting av kontingent og avgifter

 

 1. Budsjett

 

 1. Valg

 

 1.  Avslutning

 

 

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2015/2016

 

Tillitsvalgte:

Valgt på årsmøte 6. mai 2015

 

Styret:

Leder: Geir Arne Førde (gjenvalgt 1 år)

Nestleder: Cato Caspersen (ikke på valg)

Sekretær: Kjell Eliseussen (gjenvalgt 2 år)

Kasserer: Leif Longva (ikke på valg)

Styremedlem: Silje Netland (ikke på valg)

Styremedlem: Geir Arne Nordstrand (ny 2 år)

Utøverrepresentant: Stian Førde (ny 1 år)

Varamedlem: Helen Albrigtsen (ikke på valg)

Varamedlem: Marit Bull Enger (ikke på valg)

 

Sportslig leder: ikke valgt, Trine Førde (valgt av styret 27.05.15)

 

Revisorer:

Bjørnulf Alvheim (gjenvalgt 1 år)

Thor-Arne Hangstad (ny 1 år)

 

Valgkomite:

Trine Førde (leder 1 år)

Thor Arne Hangstad (1 år)

Karl Otto Soleng  (1 år)

 

Representasjon:

 

Norges Skøyteforbund, Skøytetinget:                          Geir Arne Førde og Trine Førde

 

Norges Skøyteforbund, Dommermøte:                      Gunnar Lødding

                                                                                 

Nord-norsk skøytekrets ting i Tromsø:                        Trine Førde, Cato Caspersen og Geir Johannessen + For NNSK Geir Arne Førde og

Gunnar Lødding

 

Nordnorsk skøytekrets høstmøte i Tromsø:                 Trine Førde og Gunnar Lødding

 

Løpernes representant:                                              Stian Førde

 

 

Utvalg og funksjoner:

Representant i NSF dommerutvalg:                          Gunnar Lødding

 

Sportslig leder i Nord Norsk skøytekrets:                   Geir Arne Førde

 

Medlem av kretsens autorisasjonsråd:                       John Magne Eliassen og Gunnar Lødding

 

Revisorer i Nord Norsk skøytekrets:                           Thor-Arne Hangstad

”Baneutvalget                                                                                         Rolf Pedersen (leder)

 

Statistikkfører                                                             Thor-Arne Hangstad

 

Materialforvalter/premieansvarlig                                                      Leif Longva/Trine Førde har ordnet med premier ved sportslige arrangement i klubbens regi. Kjell Eliseussen utleieskøyter, Geir Arne Nordstrand rekrutt skøyter, Silje Netland og Greta Tollefsen klubb bekledning.

 

Ansvarlig web-redaktør                                             Geir Arne Førde (som klubbens leder)

 

Redaksjonskomiteen                                                  Cato Caspersen

                                                                                  Styrets medlemmer og trenere

 

Kompetanseansvarlig                                                Ikke valgt

 

Veteranutvalget                                                          Ikke aktiv

 

Aktive startere og overdommere                                John M. Eliassen

                                                                                  Cato Caspersen

                                                                                  Geir Johannessen

                                                                                  Rolf Pedersen

                                                                                  Olaf Steffenakk

Gunnar Lødding

 

Innkjøpsansvarlig                                                      Trine Førde

 

 

Oppsummering/sammendrag:

Tromsø Skøyteklubb kan se tilbake på en litt spesiell sesong med stenging av banen, NM Junior Allround og bra aktivitet på banen. Klubben ønsker å gi et tilbud til alle som har lyst til å gå på skøyter, uansett ambisjonsnivå og alder. Styret har også for sesongen 2015/2016 forsøkt å videreføre et høyt aktivitetstilbud til de aktive.

 

Vi har fortsatt lav aktivitet på bredde arrangement andre halvdel av sesongen, men det har vært planlagt og gjennomført aktiviteter for å markedsføre klubben og øke rekruttering. Svært gledelig er det at vi også denne sesongen har hatt ansvarlige trenere/aktivitetsledere for alle gruppene. Synne Hangstad og Simon Eliseussen har også denne sesongen vært ansvarlige aktivitetsledere på skøyteskolen, med svært gode tilbakemeldinger fra barn og foreldre. De har også deltatt i prosjekt «Ungdomstreneren» i regi av Troms Idrettskrets.

 

Aktivitetene i klubben kan oppsummeres som:

 1. Tilbud til de aktive løperne
 2. Arrangement
 3. Rekruttering
 4. Økonomi og drift

 

 

Som en oppsummering av disse hovedmomentene har styret og baneansvarlige jobbet for å få gode treningsforhold på kunstisbanen. Løperne har fått tilbud om deltakelse på samlinger og konkurranser utenfor landsdelen. Videre har man også denne sesongen klart å finne ansvarlige trenere til de ulike gruppene, forsøkt å ha en fornuftig økonomi, samt opprettholde et ryddig og godt samarbeid med kommunen.

 

De aktive har også denne sesongen vist stor fremgang. Vi har mange topp ti plasseringer i ulike klasser, og tatt en bronsemedalje i LM. Det ble satt 5 kretsrekorder og en nasjonal bestenotering i veteranklassen for kvinner. Vi har hatt med to løpere i JR NM Sprint (Hol) og to i JR NM Allround (Tromsø).

 

Vi har hatt deltakere i ca 28 (30) ulike konkurranser denne sesongen. Av dette 3 Inline (2 nasjonalt og 1 internasjonalt) og ca 25 hurtigløp (19 nasjonale og 6 internasjonale). Se eget avsnitt sportslige prestasjoner samt vedlegg 3, sportslig rapport.

 

 

Junior NM Allround 6-7. februar 2016

Klubben fikk 6. september 2014 melding om at vi var tildelt Junior NM Allround i 2016. Styret mente at det var svært viktig at også vår landsdel og spesielt Tromsø Skøyteklubb skal kunne arrangere større arrangement. Vi har hatt en dyktig og kompetent hovedkomite. Komiteen definerte sitt mandat og hovedmålsetting som følger;

 

Vårt mandat, til å organisere og avvikle Junior-NM skøyter 2016, er gitt oss av Tromsø Skøyteklubb.

 

I vår hovedmålsetting er det to hovedpunkter:

Lage et vellykket arrangement - et mesterskap med stil!

Skape interesse for skøytesporten.

 

Følgende underpunkter inngår i målsettingen:

1) Gjøre det trivelig for deltakerne og alle øvrige involverte i mesterskapet

2) Gi skøytesporten og Tromsø skøyteklubb et godt renommé

3) Lage et arrangement med økonomisk overskudd

4) Få fram gleden ved å være aktivt med i et fellesskap

5) Høste prosjekterfaring og utvikle arrangementsteknisk kompetanse

 

Oppsummering fra NM komiteen (Realiteter):

Nå har underkomiteene levert sine evalueringer i form av en «kontraprøving» med påfølgende konklusjon, og den samlete vurderingen av Junior-NM allround 2016 er at vi så å si på alle punkt har realisert våre målsettinger. Regnskapet er ennå ikke ferdigstilt, men det er grunn til å tro at vi går i balanse også etter at alle bilag er på plass. Dette betyr at vi IKKE har maktet å nå målet «lage et arrangement med økonomisk overskudd». Dette skyldes flere forhold som har hatt budsjettmessige konsekvenser, men i hovedsak må vel dette tilskrives vedtaket om funksjonærbekledning. Jakkene ble uforholdsmessig kostbare og hovedkomiteen som kollegium, tar selvkritikk på at det ikke ble jobbet med andre og rimeligere alternativ. Vi skal være ensartet kledd slik at arrangørstaben er tydelig på arenaen, men dette kan vi oppnå med en enkel uniformering som for eksempel DNB-vester og luer, eller lette reklamefinansierte jakker. Dessuten må alle avtaler som angår økonomi, gjøres skriftlig med bindende signaturer.

 

 

Den interne profileringen av mesterskapet startet tidlig med en egen link på klubbens hjemmeside samt gjennom medier som Facebook etc. Dessuten var alt av formalisert informasjonsmateriell gitt en egen NM-design preget av NM-logoen, klubbens emblem og et flott oversiktsbilde med Tromsdalen kunstisbane i fokus. Det sterkeste «fotavtrykket» var nok også denne gangen NM-avisa med sine artikler og annonser … et flott minne for deltakerne, og en viktig profilering av sporten i lokalmiljøet. NRK viste sin interesse ved å ha et direktesendt innslag i forkant av mesterskapet, avisa Tromsø laget både forhåndsomtaler og reportasjer fra stevnet, mens Nordlys derimot kun ga arrangementet omtale i sin nettutgave.  

Bortsett fra dårlig høyttaler-kvalitet under første del av lørdagens løp, fungerte den tekniske delen av arrangementet perfekt. Med nytt forskriftsmessig gjerde bak putene i nord-svingen, meget velpreparert is, gode garderobe- og oppvarmingsfasiliteter, et flott stevnehotell, god transporttjeneste, en stilig åpning av mesterskapet, en flott bankett og en verdig avsluttende medaljeseremoni … ble det hele et særdeles vellykket NM-arrangement. Hovedinntrykket ble ytterligere forsterket av et strålende vintervær med sympatiske kuldegrader, vindstille, klar himmel og jevne konkurranseforhold. Når dessuten nordlyset viste seg fram i heftig dans på polarhimmelen, ble nok Junior-NM 2016 i Tromsø en magisk opplevelse for våre gjester fra sørligere egner.

 

Rapporten oppsummerer Junior-NM – prosjektet i generelle vendinger. Det er lagt inn enkelte passasjer av kritisk karakter, men dette er gjort på en konstruktiv måte og i nær sammenheng med våre intensjoner slik de er formulert i målsettingen. De mer konkrete elementene kan leses i delrapportene fra de respektive underkomiteer, herunder også sluttregnskapet.

 

 

Tilbud til de aktive:

Organisert trening ble denne sesongen startet opp 5. mai ledet av Geir Johannessen hver tirsdag og torsdag for alle aldre og nivåer. Gledelig at også en del av rekruttløperne møtte opp og viste stor iver på treningene. 12. august var det oppstart med barmarkstrening etter sommerferien og istrening i Ishallen fra torsdag 20. august til torsdag 29 oktober.

 

Sesongen 2015-2016 var kunstisbanen åpen for trening fra fredag 30. oktober til 10. mars som ga oss ca 4 mnd is. En høststorm 31. okt-1. nov med mildvær tærte kraftig på isen og ødela deler av merkingen, men isen var klar igjen til kretssamling 7-8 november. Etter at isen i Tromsdalen kom på plass har det vært fast treningstid hver tirsdag og torsdag, samt lørdag og søndag før publikumstiden. Ser man bort fra 1-2 dager driftstans 24-25. november og pumpehaveriet i desember har vi hatt forholdsvis stabile treningsforhold denne sesongen. Som tidligere skaper kuldegradene i januar en del utfordringer noe som gjør at det til tider har vært vanskelig å planlegge god og systematisk trening.

 

Trening på dagtid:

I brukermøte med kommunen ble det også denne sesongen gitt en generell tillatelse til å benytte banen på dagtid. Avtalen var at man løste årskort og holdt kontakt med banemannskapene fra TK dersom disse var på eller ankom anlegget.

 

Ishallen:

Klubben ble etter søknad tildelt 1,5 timer i ishallen hver torsdag fra 20. august til isen var på plass i Tromsdalen 30. oktober. Det ble annonsert med rekruttrening (opp til 12 år) 18.00-18.45 og junior, senior/veteran 18.45-19.30. Geir Johannesen var ansvarlig for juniorgruppen og Geir Arne Førde for rekrutt treningene, der oppmøtet varierte fra ca 3-10 deltakere. Noen økter ble også kjørt felles.

Timer i Ishallen er et nyttig tilskudd/supplement for de eldste i forberedelsene til sesongen, og en super arena for de yngste. Organiserer man treningene riktig går det også greit at yngre/eldre trener sammen.

 

Samlinger:

Kretsen har også denne sesongen tatt initiativ til flere samlinger. Det har som tidligere vært et variert opplegg og tilbud, men dessverre har interessen fra de andre klubbene i kretsen også denne sesongen med få unntak vært fraværende. Dette har blant annet medført at Inline samlingen i mai (Harstad) og fellessamlingen i september (Narvik) ble avlyst.

 

Vår/Sommer:

Planlagt innlinesamling i Harstad 14-15. mai ble dessverre også denne gangen avlyst pga. manglende påmelding. Samling/Festspill Inline i Harstad ble også avlyst, og som en erstatning arrangerte Tromsø Skøyteklubb en redusert Inline samling lørdag 21. juni (11 deltakere, 10 fra klubben)

 

Klubben hadde tre juniorløpere og en leder under sommeris på Hamar 3-16. august 2015. Ine Førde 4 dager, Synne Hangstad 10 og Stian 13. Der deltok også Alf Harbitz og Rolf Pedersen. Alle hadde en spennende og innholdsrik uke med is, barmark og sykkel som Stian Førde avsluttet med sommerløpet lørdag 15. august.

 

22-23. august var det NNM Inline (20 deltakere) og Kretssamling (32 deltakere + 5 ledere, 18 fra klubben) i Tromsø. Vi var denne helgen også så helding at deler av Norges Skøyteakademi sprint lag med ledere deltok, og bidro under samlingen. Det var stort for deltakerne å trene under Jeremy Wotherspoon, Arthur Was, Piotr Michalski og de andre norske løperne.

Det ble også arrangert en barmarksøkt og to ishalløkter. Felles middag fredag, lunsj lørdag samt grillfest i Hamnafjæra der 43 personer deltok. Under grillfesten ble det arrangert fisketur, padling, servert hvalkjøtt kongegrabbe og grillmat. Rammen for helgen var også super med et fantastisk sensommervær.

 

Høst:

Den planlagte aktivitetshelgen i Narvik 4-5. september ble avlyst.

 

1-4. oktober reiste fem løpere, en trener + en leder til Bjugn for høstis i Fosenhallen. Det ble en super tur med mange gode økter på is. Bjugn-vertskapet stilte med åpen hall og nypreppet is til hver økt.

 

7-8. november ble den første is-samlingen i regi av kretsen gjennomført i Tromsø. Denne helgen ble det også arrangert Trener 1 kurs med Camilla Farestveit som kursholder samt Høstmøte. (19 deltakere, 15 fra klubben). Det ble kjørt isøkter lørdag og søndag morgen.

 

5-6. desember var det klart for ny issamling i Tromsø. Også denne helgen var vi svært heldig med at Bart Veldkamp tok turen til Tromsø. Bart ledet en innholdsrik helg som pga. driftstans på kunstisbanen ble gjennomført i Ishallen. Det ble gjennomført to økter lørdag med felles lunsj på Kunstisbanen og en økt søndag (28 deltakere, 20 fra klubben).

 

I tillegg til disse samlingene var Stian Førde heldig å bli tatt ut av NSF som deltaker i Scandinavian project i regi av ISU. Dette prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Norge, Sverige, Finland og Danmark og løperne deltok på is-samlinger i Berlin 7-14. oktober 2015 og 3-8. januar 2016.

Styret mener at klubben har vært svært privilegert denne høsten, og det er ikke mange andre klubber som får besøk av to så store skøytestjerner som Jeremy Wotherspoon og Bart Veldkamp. Tilbakemeldingene fra deltakerne på disse samlingene har også vært svært bra.

 

Inline:

I tillegg til NNM inline rulleskøyteløp ifm. kretssamling i Tromsø 22. august 2015 har klubben vært representert i følgende inline stevner:

 

 • Festspill Inline 10 km Inline (1 løper).
 • Berlin maraton 3. oktober 2015 42 km (4 løpere).

 

 

Arrangement:

Styret har også denne sesongen forsøkt å planlegge med arrangement rettet mot de aktive og publikum, og mener aktiviteter rettet mot publikum er viktig. Høsten 2015 ble det arrangert en familiedag samt nissefest i romjula. Det ble det ikke gjennomført noen aktiviteter/arrangement etter nyttår.

 

Det har vært arrangert tre kretssamlinger fra august til desember, men ingen kretsløp eller klubbløp. Etter nyttår er det arrangert to klubbløp/testløp. Under Bymesterskapet 9. mars ble det svært dramatisk da en av deltakerne falt om med hjertestans. Heldigvis gikk det bra med den forulykkede, og de involverte har fått skryt på måten man opptråtte fra medisinsk personell. Klubben arrangerte NNM allround og kretsløp 23-24. februar og et fantastisk NM Junior Allround 6-7. februar.

 

Vi har hatt en familiedag søndag 29. november og nissefest 27. desember. Når det gjelder Nissefesten viser kafeoversikten 101 betalende, mot ca 50 i 2014 og 150 i 2013. Erfaringene viser at det er svært viktig med annonseringen i forkant av slike arrangement. Fortsatt ser vi ved utdeling av antall nissepakker at en god del ikke løser billett. Styret retter en stor takk til arrangementsstaben for flotte arrangement.

 

Det ble ikke avviklet klubbløp/testløp før nyttår denne sesongen, men tre etter nyttår. Aktiviteter som klubbløp og familiedager er viktig for rekrutteringen/promotering, og man bør forsøke å gjennomføre dette med jevne mellomrom i løpet av sesongen. Klubbløp er spesielt viktig slik at de yngste som ikke deltar på reiser også kan få gå løp/konkurrere.

 

 

Rekruttering:

Synne Hangstad, Simon Eliseussen, Silje Netland med assistanse fra Trine Førde i kafeen har hatt ansvar for skøyteskolen onsdager kl 18:00-19:00. Skøyteskolen startet opp 18. november og ut sesongen. Skøyteskolen ble også denne sesongen kjørt sammenhengende. Aktiviteten ble annonsert gjennom hele sesongen og med ny invitasjon med oppstart 6. januar. Det er registrert 23 ”nye” deltakere. Også noen av de yngste medlemmene i klubben har deltatt. Av skøyteskole rapporten fremkommer det at det var ca 30 deltakere på det meste (22 i 2014/15) og et gjennomsnittlig oppmøte på ca 17. Instruktørene anbefaler også innkjøp av flere skøyter som kan benyttes av deltakerne. Som en del av skøyteskolen har Synne og Simon deltatt i et trenerkursopplegg for unge trenere i regi av Troms idrettskrets. I etterkant av sesongen skal de på helgesamlinger med skolering). Se også egen rapport.

 

Statistikken viser at vi denne sesongen har hatt 38 (35) ulike deltakere på løpene som har vært arrangert.

Dette er en økning på 3 løpere fra sesongen 2014/15. 27 av disse er under 17 år eller yngre (23 i 2014/15). Vi har i tillegg hatt et ukjent antall deltakere på 100 m og fellesstart ifm. diverse familiearrangement som ikke fremkommer i statistikken. Gledelig at 9 (3) av skøyteskoledeltakerne har deltatt i løp denne sesongen.

 

Det ble invitert til familiesøndag 29. november med 100 m (ca 15 deltakere), fellestart og diplom.

 

27. desember ble det arrangert nissefest og delt ut ca 70 nissepakker.

 

Hvis man ser på deltakelse/representasjon denne sesongen har klubben en del færre løpere i aldersbestemte klasser. Selv om noen har gått over til eldre junior er det vært å merke seg at vi bare hadde 2 deltakere i LM (7 de to foregående årene), videre 6 løpere i Sandefjordløpet (12 og 15 de to foregående årene). Vi har en flott rekruttgruppe som vi håper vil øke deltakelsen igjen om noen år og gledelig at vi hadde 7 løpere med på Hamarlekene.

 

Økonomi:

Regnskapet for 2015 viser et underskudd på kr 42.615,- (Overskudd i 2014 på kr 51.415,-).

Driftsinntektene er ca 63.000,- lavere en budsjettert. Driftskostnadene er ca kr 24.000,- lavere en budsjettert.

 

Drift/kommune:

Høsten 2015 ble det brukt svært mye tid på utbedring av putene til banen samt maling og oppstøtting av tidtakerbua. Før åpning var det dugnader med å få på plass putene og merking av banen. 13 personer stilte på merkedugnad 29. oktober så arbeidet gikk unna på 4-5 timer. De første skøyteskjærene ble tatt 30. oktober.

 

Banekomiteen;

Banekomiteen har også denne sesongen gjort en super jobb. Denne besto i år av Rolf Pedersen (leder), Odd-Arne Heggås, Karl-Otto Soleng, Geir Arne Nordstrand, Cato Caspersen og Jan Arne Lernes. Banemannskapene har stort sett klart å ha isen klar til tidspunkter for trening og publikumsåpning. Vi har hatt perioder med stort snøfall kombinert med havari på maskinparken så noen utfordringer har det vært. Banemannskapet prøvde etter beste evne å være løsningsorientert med de tilgjengelige ressurser. En periode var det snøskufla og en snøfres som var tilgjengelig for bruk.

 

Tromsø kommune hadde opplæring på nye mannskaper i november. Det ble da litt enklere å få brøytevaktkabalen til å gå opp. Mannskapene har klart, i perioder, å være to personer tilstede under arbeidet. Dette har vært et ønske i forhold til både sikkerhet og arbeidsdeling.

 

Av arbeid banemannskapet bør videreføre/forbedre er kommunikasjonen med kommunen. Det er et nødvendig onde at Tromsø Skøyteklubb har en talsperson for banen overfor kommunen. Dette for å få færre ledd og unngå misforståelser i kommunikasjonen. Brøytemannskapet har opprettet egen gruppe på facebook som fungerer som informasjonskanal og diskusjonsforum.

Utfordringer i samarbeidet med kommunen er muligens blitt litt bedre, men det er fortsatt muligheter for utvikling. Det er viktig å minne oss på at det er ikke på selve anlegget at flaskehalsen og beslutningsevnen ligger. De ansatte på anlegget er samarbeidsvillige og gjør så godt de kan innenfor de begrensede rammer de har fått tildelt.

 

Sesongen ble avsluttet med is helt til siste dag selv om anlegget gradvis ble avslått halvannen uke tidligere.

Baneteknisk:

Det har vært et mindre pumpehavari 24.11.15 der banen ble stengt en dag. Videre stengte Kommunen banen med umiddelbar virkning 03.12.15 etter at pumpa i elva havarerte. Utrolig nok ble klubben kontaktet av en representant for en større entreprenør som etter avtale med baneeier skaffet ny pumpe og utførte utbedringer med vanntilførselen i elva. Banen ble først tatt i bruk igjen 12.12.15 som naturisbane, og anlegget startet opp igjen 22.12.15.

 

Styret har også i forkant og underveis i sesongen hatt samtaler med anleggsavdelingen i kommunen. Vi vet at Tromsdalen Kunstisbane er nedslitt, og det er svært usikkert hvor lenge man klarer å holde anlegget i gang. Styret vil arbeide videre med kartlegging av forholdene, men det kan nevnes at det er problemer med;

 

 • Banebelysning. Troms kraft har koblet ut en mast ved inngangen til svingen mot

            kirkegården.

 • Glykol som kjølemedium er utfaset.
 • 2 av 7 kompressorer er defekt.
 • Hovedstammen til kjølevesken som går ut fra maskinrommet er i bevegelse og

løfter banedekket i svingen ved kafeen.

 • Etter at isen smeltet mars/april kunne man observere at det også er store bevegelser i

banedekket ved inngangen til første sving.

 

I etterkant av sesongen har styret hørt rykter om at det ser dårlig ut med tanke på videre drift av kunstisbanen. Dette må være et prioritert arbeid som det nye styret må starte opp med snarlig.

 

Forholdet mellom baneeier Tromsø kommune og Tromsø Skøyteklubb

Når det gjelder generell drift har kommunikasjonen med kommunen også denne sesongen stort sett vært god. I brukermøtet 13. november fikk klubben og leder også denne sesongen forholdsvis frie rammer for bruken av banen og drift av kafeen. Dette er viktig for at vi skal kunne skape et godt miljø på og utenfor banen.

 

Det er også avholdt to møter i Rådhuset ifm. drift av banen. Styrets oppfatning er at baneeier ikke ønsker å bruke penger på anlegget, og at det bare er et tidsspørsmål før det oppstår et havari som vil medføre at banen stenges for gått. Det er gitt signaler om at baneeier ønsker å se på ulike alternativer for hvordan man skal kunne opprettholde utendørs aktivitet på is. Oppfølging av dette må også prioriteres av det nye styret.

 

Som foregående år er styret bestemt på at det er fornuftig og hensiktsmessig med en enkel og direkte dialog med baneeier. Dette har vi sett flere eksempler på i denne og tidligere sesonger, og anmoder det nye styret om å fortsette med det.

 

Møtevirksomhet:

Styret har i beretningsperioden avholdt 6 styremøter (27.05.15; 26.08.15; 30.09.15; 28.10.15;  25.11.15; 02.03.16), og behandlet 33 saker.

 

 • Medlemsmøte 03.12.15
 • Internt arbeids- /budsjettmøte (styret), 30.03 2016.
 • Det er avholdt brukermøte med kommunen 13.11.15, befaring Kunstisbanen 19.10.15.
 • Møte om drift av Kunstisbanen 05.11.16 (Rådhuset) og 09.12.15 om videre drift

Kunstisbanen (Rådhuset).

 • Trine Førde og Gunnar Lødding, Høstmøte i regi av kretsen 07.11.15.
 • Geir Arne Førde, Klubbledermøte i regi av kretsen 23.01.16

 

Saker behandlet i styret:

 27. mai 2015:

-           Orienteringssaker: status bane, status trening, kretstinget

-           Økonomi, regnskapsstatus

 • Sportslig leder
 • Politiattester
 • Hjemmeside og Facebook
 • Oppsummering Årsmøte
 • Terminlister og Aktivitet fremover
 • Skøytetinget
 • Eventuelt - innkjøp av klubbdrakter, ungdomstrenerne

 

30. september 2015:

-           Orienteringssaker: Status bane og kommune, status trening, terminliste

 • Økonomi
 • NM komite
 • Styret – arbeids- og ansvarsområder
 • Brevfabrikken
 • Eventuelt –  ungdomstrener, frivillighetsdagen, dugnader

 

28. oktober 2015:

-           Orienteringssaker: Status bane og kommune, status trening, NM komite, grenseløse        idrettsdager   

 • Økonomi
 • Kretssamling og høstmøte 7.- 8. nov.
 • Styrets arbeid/ansvarsområder
 • Bart Veldkamp
 • Eventuelt – politiattest, betalingsterminal

 

25. november 2015:

 • Orienteringssaker: Status bane og kommune, status trening og trenersituasjonen, fellesarrangement, NM 2016, kretssamling
 • Økonomi
 • Status ansvarsområder
 • Reiseledere
 • Skøytelotteri

 

2. mars 2016:

-           Orienteringssaker: Status bane og kommune, status trening, junior NM 2016, facebooksida

-           Økonomi, status regnskap, kontingentinnkreving

-           Søknad om reisestøtte

-           Aktiviteter fram til stenging

-           Årsmøte og årsfest

-           Trener juniorgruppa

-           Jenteløftet

 

 

Sportslige prestasjoner:

De sportslige prestasjonene har også denne sesongen vært gode, og det er satt kretsrekorder i veteranklasen K45. Løperne har hatt stor fremgang, og vi har mange blant topp 10 i sine klasser nasjonalt. Ine Førde tok bronse i LM, Stian Førde ble nr 13 (av 50) og Ine Førde nr 22 (av 33) i Norges Cup.

 

NNM Allround, 23.-24.01.16, Tromsø (11 år-Vet):

G11 Elias C. Egerton             59,81 (1) – 2.12,66 (1) – 58,86 (1) – 2.05,26 (1) - 247,630 (1)

JJB Ine Førde                         48,35 (1) – 2.37,02 (1) – 1.40,22 (1) – 5.25,16 (1) – 204,994 (1)

GJB Simon Eliseussen           44,56 (1) – 2.25,98 (1) – 1.35,62 (1) – 5.08,52 (1) – 192,450 (1)

GJA Stian Førde                    41,18 (1 ) - 4.44,17 (1) - 2,10,10 (1) - 8.29,53 (1) -182,437 (1)

MV2 Alf Harbitz                   47,38 (1) – 2.31,66 (1) – 1.37,10 (1) – 5.22,95 (1) – 200,288 (1)

 

NNM Sprint, 13.-14.02.16, Harstad (11-Vet):

G11 Elias C. Egerton             14,07 (1) – 56,91 (1) – 13,71 (1) – 57,31 (1) – 253.120 (1)

JJB Ine Førde                         47,13 (1) – 1.38,24 (1) – 47,63 (1) – 1.37,50 (1) – 192,650 (1)

GJB Simon Eliseussen           44,18 (1) – 1.30,79 (1) – 43,84 (1) – 1.32,43 (1) – 179,630 (1)

KS  Greta Tollefsen                50,46 (1) - 1.39,98 (1) - 49,83 (1) - 1.40,19 (1) - 200,375 (1)

MV2 Alf Harbitz                   46,51 (1) – 1.34,79 (1) – 46,75 (1) – 1.37,63 (1) – 189,470 (1)

 

NNM Enkeltdistanser, 27.-28.02.16, Harstad:

                               100 m       500m       1000m       1500m         3000 m        5000m

G11 Elias C. Egerton        13,69 (1)  58,75 (1) 2.06,73 (1) 3.07,91 (1)                   

GJB Simon Eliseussen                       43,29 (1) 1.31,47 (1) 2.39,64 (1) 4.58,08 (1)

KS Greta Tollefsen                            50,77 (1) 1.41,30 (1) 2.39,64 (1)                      9.33,64 (1)

MV1 Gunnar Lødding                      44,64 (1)                    2.21,44 (1) 4.58,71 (1)   8.34,80 (1)

 

NC 4 28-29. November, Hamar

MJ Stian Førde           40,16 (10) - 1.19,30 (5) - 39,92 (7) – 1500 m (DNF) + Fellesstart (7)

MS Alf Harbitz          45,58 (25) – 1.31,16 (19) – 45,71 (17) – 2.20,30 (20)

 

NC 5 12-13. Desember, Hamar

MJ Stian Førde           39,88 (12) - 4.27,61 (16) – 40,05 (16) – 40,12 (9) – 2.02.85 (9)

 

NC 7 13-14. Februar, Stavanger

MJ Stian Førde                39,85 (7) - 1.17,94 (7) - 39,63 (7) – 1.18,26 (7) – 157.580 (7)

MJ Øyvind Pedersen      41,54 (13) – 1.29,54 (21) – 41,79 (15) – 1.28,28 (18) – 172,240 (14)

 

NC 8 27-28. Februar, Hamar

KJ Ine Førde             46,03 (8) – 2.23,33 (5) – 1.31,46 (6) – 5.07,33 (2)

MJ Stian Førde           39,61 (9) - 1.18,76 (3) - 39,61 (7) – 2.02,40 (9)

 

Odalsskøyta (uttak JC-JB landskamp) 21-22. November, Hamar

JJB Ine Førde                                    46,29 (9) – 2.27,30 (10) – 1.32,88 (8) – 5.09,46 (5) – 193.406 (7)

GJB Simon Eliseussen           43,22 (18) – 2.15,98 (20) – 1.28,33 (20) – 4.57,15 (20) – 182.236 (17)

MV Alf Harbitz                     45,79 (11) - 1.30,44 (1) – 45,32 (11) - 2.21,20 (2)

 

Hamarlekene 9-10. Januar

Nora E. Nordøy         DNF         - 1.07,02 (400 m) – 58,32 (400 m) – 1.19,56

Helene S. Søreng        1.01,94 ( ) - 52,21 (400 m) – 51,83 (400 m) – 1.26,25 (Fall)

Mats T. Riise              1.00,04 ( ) – 51,75 (400 m) – 51,47 (400 m) – 1.01,48

Elias C. Egerton         55,05 (12) – 1.58,20 (14) – 55,60 (13) – 1.56,12 (11) – 227,810 – (11)

Ine Førde                    47,15 (8) – 2.30,66 (7) – 1.34,72 (7) – 5.11,48 (3) – 196.643 – (6)

Synne Hangstad         51,77 (18) – 2.49,05 (14) – 1.46,15 (18) – 5.51,21 (16) – 219,730 – (14)

Simon Eliseussen        43,07 (22) – 2.15,31 (21) – 1.26,65 (22) – 4.52,04 (19) – 180,171 – (19)

 

Sandefjordløpet 5-6. Mars, Hamar:

Helene S. Søreng        1.00,91 ( ) – 49,56 (400 m) – 59,02 ( ) – 49,86 (400 m)

Mats T. Riise              57,47 ( ) – 47,17 (400 m) – 55,81 ( ) – 45,27 (400 m)

Jørgen Brochmann     1.31,31 (F) – 58,62 (400 m) – 1.09,57 ( ) – 1.06,63 (400 m)

Elias C. Egerton         52,80 (8) – 1.46,54 (7) – 52,39 (13) – 1.49,37 (7) – 213,590 – (7)

Ine Førde                    45,17 (2) – 2.19,61 (2) – 46,04 (3) – 1.30,90 (3) – 183.293 – (2)

Simon Eliseussen        42,23 (16) – 2.12,22 (14) – 42,17 (15) – 1.27,00 (14) – 171.973 – (15)

 

Landsmesterskapet, 20-21 februar 2016, Bergen:

J15 Ine Førde                         46,40 (4) - 2.32,78 (5) - 1.35,70 (4) - 5.16,63 (3)

G15 Simon Eliseussen           43,38 (12) - 2.21,47 (11) - 1.31,23 (13) - 5.22,24 (11)

 

NM Junior Sprint , 16-17. januar 2016, Hol:

Ine Førde        48,30 (17) - 1.40,01 (15) - 48,35 (17) - 1.43,63 (17) - 198,470 (17)

Stian Førde     40,89 (9) - 1.21,32 (8) - 40,83 (9) -1.21,43 (9) -163,095 (9)

 

NM Junior Allround, 06-07. februar 2016, Tromsø:

Ine Førde        47,59 (11) - 2.36,23 (12) - 1.35,96 (6) - 5.21,48 (6) - 201,226 (8)

Stian Førde     40,99 (10) - 4.39,92 (18) - 2.09,75 (9) - 8.21,35 (15) - 181,028 (13)

 

Veteranmesterskapet, 16 -17. januar 2016, Vikingskipet, Hamar:

Stevnet var også internasjonalt veteranløp (12th Masters International Criterion).

K45 Greta Tollefsen               50,27 (1) - 2.32,13 (1) - 1.38,61 (1) - 5.22,76 (1) - 204,078 (1)

M50 Gunnar Lødding                       44,08 (4) - 4.43,49 (2) - 2.14,94 (3) - 8.15,8 9 (4) - 185,887 (2)

M60 Alf Harbitz                    46,20 (8) - 5.01,52 (7) - 2.22,20 (6)

M60 Rolf Pedersen                45,73 (3) - 1.34,89 (5)

M70 Leif-Harry Hansen        45,59 (1)

M75 Odd Arne Heggås         54,94 (1) - 3.02,54 (1) - 1.53,64 (1) - 6.33,09 (1) - 238,121 (1)

 

VM Allround Veteraner, 04-06. mars 2016, Leeuwarden:

25th Masters' International Speed Skating Games - det uoffisielle VM for veteraner.

K45 Greta Tollefsen   48,96 (8) - 2.25,78 (6) - 1.35,48 (7) - 5.08,30 (4) - 196,676 (6)

M50 Gunnar Lødding            43,72 (15) - 4.39,18 (20) - 2.14,29 (22) - 7.59,60 (12) - 182,973 (16)

M60 Alf Harbitz         46,03 (17) - 4.55,38 (18) - 2.19,24 (19) - 8.26,90 (16 )- 192,363 (17)

 

VM Sprint Veteraner, 26-28. februar 2016, Baselga di Pinè:

M60 Alf Harbitz                     46,59 (13) - 1.31,12 (9) - 47,70 (9) - 1.37,96 (11) - 188,830 (10)

M65 Rolf Pedersen                45,96 (3) - 1.33,57 (2) - 47,89 (2) - 1.44,81 (2) - 193,040 (2)

M70 Leif-Harry Hansen        45,49 (1) - 1.37,68 (4) - 46,65 (1) - 1.47,66 (5) - 194,810 (2)

 

Barentskampen

Barentskampen ble arrangert 12-13. mars 2016 i Alta. Russland gikk til topps med 766 poeng, mens det norske laget fikk 721 poeng og Finland deltok ikke. Synne Hangstad (JJB), Simon Eliseussen (GJB), Ine Førde (JJA) og Stian Førde (GJA) ble Barentsmestre i sine klasser.

Kretsrekorder

Denne sesongen satte Greta Tollefsen nye kretsrekorder på henholdsvis 500 m, 1000 m, 1500 m, 3000 m og 5 000 m (K45).

 

Norske bestenoteringer

Greta Tollefsen har satt ny norsk bestenotering på 1000 m (K45).

 

Innsatspokaler

Årets innsatspokaler ble på årsfesten 2. april tildelt Ine Førde og Simon Eliseussen (Jun B) og Stian Førde (jun A).

 

Representasjon:

John Magne Eliassen har hatt følgende starteroppdrag. WC-cup i Inzell i begynnelsen av desember og VM enkeltdistanser i Kolomna i Russland i februar. Begge for menn. I tillegg Norgescup på Hamar og NM JR Allround i Tromsø.

                                  

Gunnar Lødding har hatt følgende oppdrag som dommer. NC på Jevnaker, NM enkeltdistanser for kvinner på Hamar og NM i Tromsø. Har deltatt på dommermøte på Gardermoen 19-20. September, og sitter i dommerutvalget for hurtigløp i NSF.

 

Tromsø Skøyteklubb har hatt følgende sportslige arrangementer i sesongen 2015/2016:

 

 • NNM Inline og Kretssamling/NSA   22-23. august              20 deltakere NNM/Inline (3 ski).

                                                                                                          Kretssamling 32 (18 fra TSK).

 • Kretssamling is + Trener 1                 7-8. november            19 deltakere (11 fra TSK).
  • Kretssamling is, Bart Veldkamp        5-6. desember             28 deltakere (20 fra TSK).
 • NNM Allround/Kretsløp/                  23-24. januar              37 deltakere (23 fra TSK)
 • NM Junior Allround                          6-7. februar                 15 kvinner + 23 menn (2 fra TSK).
 • Bymesterskap                                    9. mars                                   

 

I tillegg ble det arrangert:

 • Familiedag                             Søndag 29. november                        100m/fellesstart
 • Nissefest                                Søndag 27. desember                        Ca 70 nissepakker ble delt ut og ca

                                                                                                          50 små/store gikk 400 m fellesstart.

 

Medlemstall:

Tromsø skøyteklubb hadde offisielt totalt 160 (155) medlemmer pr 31.12.2015.   Aldersfordelingen var: 2 (8) medlemmer i aldersgruppen 0-5 år, 37 (33) i gruppen 6-12 år, 19 (21) som er 13-19 år, 12 (11) er mellom 20-25 år og 90 (82) medlemmer er over 26 år.      (Tall i parentes er tilsvarende tall pr 31.12. 2014).

 

På grunn av overgang til nytt elektronisk medlemsarkiv var medlemsregistreringen ikke helt

ajour pr 13.12.15. Klubben hadde et høyere medlemstall enn det som fremkommer over. Pr 01.04.2016 er det registrert 179 medlemmer i Tromsø skøyteklubb.

 

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

168

105

149

159

161

172

155

160

 

Regnskap:

Regnskapet føres fra 1/1 til 31/12.

 

Regnskapet per 31.12.2015 viser et underskudd på kr 42.615,- (budsjettert kr -2.500,-). Tilsvarende var det et overskudd pr 31.12.14 på kr 51.415,-.

 

Brutto omsetning i skøytekafeen var i regnskapsåret 2015 kr 113.927,- (114.013,- i 2014). I sesongen 2015/16 var omsetningen 132.783,- (123.045,- i 2014/15). Kommunens andel av inntektene (billett) utgjør kr 43.270,- i 2015/16 (48.845,-). Det er bokført kr 41.100,- i tilskudd fra idretts-/skøyteforbundet og 10.000,- i øremerkede tilskudd.

 

Reiseutgifter stevner kr 178.698,- (188.957,- i 2014) og trenings- og instruksjonstiltak kr 83.836,- (70.527,- 2014) utgjør de største utgiftspostene. Under trenings- og instruksjonstiltak ligger deltakelse på Sommer- og høstis samt trenergodtgjørelser.

 

For detaljer se regnskap (vedl. 2).

 

Media:

Klubben har hatt svært få oppslag i avisenes papirutgave, men noen flere har vært på nettutgavene og facebook sidene. Dessverre liten fokus på generell aktivitet på isen som publikumsarrangement og rekruttering, men noen flotte oppslag ifm. sportslige prestasjoner. Det har vært enkelte omtaler i forkant, etter løp/mesterskap. Resultatservice har vært verre en noen gang. Det nye styret bør kontakte avisene for å avklare hva som skal til for at resultatene kommer på trykk. Resultater og omtale fra klubben må uansett sendes direkte til sportsavdelingene i avisene.

 

Web/Hjemmesiden

Hjemmesiden og facebook har vært benyttet til å informere, varsle og som hjelpemiddel ved påmelding til reiser og løp. Det virker som om sidene er godt besøkt.

 

Klubben har nå en lukket-, en åpen Facebookside samt en Hjemmeside på nett.

 

Ifm. utfasing av ”klubben online” inngikk styret avtale med ”123klubb” og har fått laget en ny hjemmeside. Dette medførte et stort arbeid for å flytte over det som var på den gamle hjemmesiden.  Klubbens facebook side har nå 153 medlemmer (116 forrige sesong). Styret oppfordrer spesielt de voksne til å tenke gjennom hva som kommenteres og legges ut på facebooksiden. Videre er det viktig at ”personlige” samtaler heller gjøres ved hjelp av direkte kontakt mellom dem saken gjelder. Styret oppfordrer det nye styret til å presisere opptreden på facebooksiden.

 

Profilering

31 medlemmer (15 B og 16 V) deltok i 17. mai toget med rulleskøyter og sklibrett (ca 30 i 2014). Deltakelse i Borgertoget er et viktig tiltak for å profilere og vise frem klubben. Styret oppfordrer medlemmene til å stille i årets Borgertog.

 

I forkant av arrangement har vi benyttet facebook sidene, deling samt gruppen ”Barnas Tromsø”.

 

Oversikt over rekkevidden for innlegg publisert på facebook, fra perioden 07. Mai til 10. April. Som vi ser var det 1486 personer som så innlegg, rundt den 07. februar, som var innlegg i forbindelse med Junior NM.

 

 

Andre innlegg som var populære på facebook, var i perioden etter 20. Februar:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eksempler på andre innlegg som nådde ut til mange personer:

 

 

 

 

Medlemsfest

Lørdag 2. april ble avslutning av sesongen markert med medlems-/årsfest. 42 store og små stilte til taco og bacalao. De unge løperne kom til taco og brus kl 16.00. Det ble vist bilder og film fra sesongen, og de tradisjonelle kåringene ble avholdt. Kl 19.30 startet festen for de voksne. Det ble servert bacalao og drikke.

 

 

 

Vedlegg:

 

FORRETNINGSORDEN

Se vedlegg (vedl. 1).

 

 

REGNSKAP  PER - 31/12 2015 MED BUDSJETT – 2016, 2017.

Se vedlegg signert Leif Longva (vedl. 2).

 

 

SPORTSLIG RAPPORT - 2015/2016

Se vedlegg signert sportslig leder og trenere (vedl. 3).

 

 

RAPPORT FRA STATISTIKKFØRER

Se vedlegg sesongbeste TSK løpere signert Thor-Arne Hangstad (vedl. 4).

 

 

RAPPORT KURSAKTIVITET

Se vedlegg (vedl. 5).

 

 

RAPPORT BANEKOMITEE

Se vedlegg signert Geir Arne Nordstrand (vedl. 6).

 

Sak 5. Regnskap

Se vedlegg 2.

 

 

Sak 6. Innkomne forslag

 

6. a) Fra Styret.

 

Forslag til revidert Lov og organisasjonsplan for Tromsø Skøyteklubb (vedlegg 8 og 9).

 

 

Sak 7. Fastsetting av kontingent og avgifter

Følgende satser gjelder:

 

Medlemskontingent:

      Familie                                               kr 850,-

Fra junior C og eldre                         kr 550,-

Yngre enn junior C.                           kr 450,-

Støttemedlemmer                              kr 250,-

 

- Adm. og treningsavgift:

(De som løser lisens)

Junior C og eldre                               kr 700,-

Yngre enn junior C                            kr 400,-

 

- Egenandel:

”Regionalt”                                        kr 800,-

”Nasjonalt”                                        kr 1.600,-

 

 

De som eventuelt ”kjører selv” og frasir seg kjøregodtgjørelse slipper egenandel. Klubben dekker reiseutgifter og overnatting for reiseleder. Når reiseleder er en forelder til utøver dekkes ikke transport til flyplass/kai og diett.

 

Styret foreslår å beholde medlemskontingentene uendret.

 

 

Sak 8. Budsjett

Se regnskap (vedl. 2).

 

 

Sak 9. Valg: Valgkomiteens forslag

Se valgkomiteens forslag (vedl. 7)

 

 

Sak 10. Avslutning

 

 

 

 

Styret i Tromsø Skøyteklubb

Tromsø, 10. april 2016

 

 

 

Geir Arne Førde

Leder

 

Cato Caspersen

Nestleder

 

Kjell Eliseussen

Sekretær

 

 

Leif Longva

Kasserer

 

Silje Netland

Styremedlem

 

Geir Arne Nordstrand

Styremedlem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tromsø Skøyteklubb
Postboks 639
9257 Tromsø

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift